ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตตดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
วันที่ : 15 มิ.ย. 2564
จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชี เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด อื่นๆ เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 10,200 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ปฏิบัติเกี่ยวการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดลักษณะลักษณะของเครื่อง จัดตั้งระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบทน 15,960 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานทางวิชาการในการประเมินภาวะสุขภาพจิต ให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งการส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหาสุขภาพจิตในสังคม ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวเกี่ยวนิเทศงาน ฝึกอบรม วิชาจิตวิทยา เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติด้านจิตวิทยาในหน่วยต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 15,960 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 15,960 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องป้องกันโรค การผลิต ศึกษา ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : ลับแล
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 15,960 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2564
จัดทำบัญชี จัดทำรายงานเงินรายจ่ายตามงบประมาณประจำเดือน จัดทำประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี พร้อมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงาน เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงินทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์   เขต : เมืองอุตรดิตถ์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 1 ม.ค. 2564
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ศึกษา วิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนทรัพยากรบุคคล การกำหนดตำแหน่ง การให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัด อุตรดิตถ์
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 26 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 42 งาน.
1 2 3 4 5

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.