ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ และปฏิบัติงานตรวจวิเคาะห์ทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
โรงพยาบาลสระบุรี
จังหวัด สระบุรี   เขต : เมืองสระบุรี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบทน 19,500 บาท
วันที่ : 31 ม.ค. 2565
นายทหารประทวน (เหล่าทหารม้า) จำนวน 90 อัตรา ทหารกองประจำการขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) จำนวน 90 อัตรา
ศูนย์การทหารม้า
จังหวัด สระบุรี   เขต : เมืองสระบุรี
อัตรา : จำนวน 180 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 17 ก.พ. 2564
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการทั่วไปของสำนักงาน ป.ป.ช. เช่น งานธุรการ งานสารบรรณ บันทึกข้อมูล งานพัสดุ เป็นต้น
สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดสระบุรี
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,840 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,445 บาท ค่าตอบแทนพิเศษ 3,500 บาท
วันที่ : 9 พ.ย. 2562
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคําสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่น
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานทางเทคนิค เกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ประกอบ ดัดแปลง ออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบแปลน
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานทางการพัสดุทั่วไปของส่วนราชการ ซึ่งมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหา จัดซื้อ การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซมและบำรุงรักษา การทำบัญชี ทะเบียนพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ การแทงจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด การทำสัญญา การต่ออายุสัญญาและการเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อ หรือสัญญาจ้าง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งมีลักาณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ โรคทางกระดูก โรคทางข้อเท้า โรคทางระบบประสาทและความพิการต่างๆ
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 19,500 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียดของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง อื่นๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 19,500 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการเกี่ยวกับการวางระบบ มาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางทรัพยากรบุคคล และการกำหนดตำแหน่ง เป็นต้น
โรงพยาบาลพระพุทธบาท
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 23 ส.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 94 งาน.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.