ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
-งานตรวจสอบ/ดูแล/ซ่อมบำรุงทั่วไป -ตรวจสอบ/ดูแล/รักษาสภาพเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในโรงงาน และเปรียบเทียบราคา 2.จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบสั่งซื้อ ใบเสนอราคา 3.ดูแล การเบิก การคืน อุปกรณ์ของใช้ในสำนักงาน 4.รวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดสินค้า 5.จัดหาซัพพลายเออร์ เจรจาต่อรอง และเปรียบเทียบราคาเพื่อสั่งซื้อ 6.รวบรวมข้อมูลและจัดทำ Report การจัดซื้อประจำเดือน 7.พัฒนาระบบงานจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-16,000 บาท
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
-ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
ยกสินค้าให้กับลูกค้าตามแผนงานขนส่งที่ได้วางไว 1.ค่าแรง 353 บาท/วัน 2.เบี้ยเลี้ยง 30 บาท/วัน
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 383 บาท/วัน
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1. รับออเดอร์สินค้า 2.เปิดบิลขาย 3. ตอบไลน์เพจ facebook และ ไลน์@ 4.ประสานงานกับเซลส์ 5.ตรวจเชคสินค้าก่อนปล่อยรถออก 6.ทำสรุปยอดขาย 7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
สินค้า "ไม้บัว-ไม้ระแนง" 1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ขายสินค้าในพื้นที่ภาคกลาง -ภาคตะวันตก บางพื้นที่ (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
สินค้า "ไม้บัว, ไม้ระแนง, ไม้กรอบรูป" 1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ขายสินค้าในบางพื้นที่ ในโซนภาคอีสาน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ,เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, เบี้ยเลี้ยง, ค่าเสื่อมรถ)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1. จำหน่ายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าให้คำแนะนำ 3. นำเสนอสินค้าใหม่ ดูแล ประสานงาน กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4. หาลูกค้ารายใหม่ และนำเสนอขายสินค้า 5. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ, เบี้ยเลี้ยง)
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลงกัน (มีค่าคอมมิชชั่น, ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื่อมรถ)
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.ดำเนินการบริหาร ควบคุมคุณภาพสินค้า, ควบคุมของเสียจากการผลิต, ลดความผิดพลาดที่เกิดจากระบบการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมดูแลบริการจัดการ ตั้งแต่ RM (วัตถุดิบ) , WIP (กระบวนการผลิต) , FG (สินค้าสำเร็จรูป) 3.ดำเนินการบริหารกำกับดูแลกำลังการผลิตของบริษัทฯ ให้ถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4.ดำเนินการบริหารกำกับดูแลให้ต้นทุนการผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆ 4.ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สินของบริษัท 5.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 6.รับผิดชอบหน้
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
งาน Sun Wu Poly Co., Ltd.
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ 2.จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3.นัดหมาย ดูแล และรับรองบุคคลที่มาติดต่อผู้บริหาร 4.จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เสนอเซ็นเอกสาร และติดตามงานของผู้บริหาร 5.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบอนุญาติต่างๆ 6.วางแผนจัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร และตอบคำถาม 7.สนับสนุน อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Sun Wu Poly Co., Ltd.
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 16,000-20,000
วันที่ : 13 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 331 งาน
« 1 ... 28 29 30 31 32 ... 34 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.