ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

ให้บริการ และเสนอขายสินค้า Smart Phone
บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มี.ค. 2567
งาน บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานไฟฟ้า ปฏิบัติงานและควบคุมงานติดตั้งไฟฟ้า ติดต่อประสานงาน
บริษัท นำพลอินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับทางโรงเรียนในพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบ 3-4 จังหวัด - จังหวัดภูมิภาค ภาคกลางพิจิตร,อุทัยธานี,สุโขทัย,กำแพงเพชร,พิษณุโลก,เพชรบูรณ์,นครสวรรค์ - เข้าประชุมสรุปงานที่กรุงเทพฯ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
บริษัท สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
ต้อนรับลูกค้า สอบถามความต้องการ ปิดการขาย ออกใบงานซ่อม ประสานงานระหว่างช่างกับลูกค้า สอบถามอะไหล่จากร้านอะไหล่ ออกบิลรับชำระค่าสินค้าและบริการ โทรสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ เก็บข้อมูลการใช้บริการ ร่วมออกสื่อโฆษณาของทางร้าน ดูแลอุปกรณ์และสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแลรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงาน รวมถึงห้องน้ำในห้องรับรองลูกค้า และพลัดเวรกันทำความสะอาดห้องน้ำพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการทำงาน 1. สร้างสรรค์ชิ้นงานวิดีโอ เพื่อใช้สำหรับสื่อออนไลน์ทุกชนิด เช่น Facebook, Youtube, Tiktok, Line Vroom โดยสามารถ Create Content ในรูปแบบของวีดีโอใหม่ๆได้อยู่เสมอ โดยต้องจัดทำชิ้นงานที่สื่อสารใจความสำคัญได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด เสร็จสิ้นภายในวัน-เวลาที่กำหนด และจัดทำชิ้นงานได้ครบจำนวนตามแผนงานที่วางไว้ 2. ประชุมจัดทำสตอรี่บอร์ด สำหรับเนื้อหาวิดีโอเพื่อให้สามารถเล่าเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจและเข้าใจง่าย 3.ศึกษาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีใ
บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000ขึ้นไป (ตามความสามารถ)
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
-วางบิล  และจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค -เก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติ -ลงบันทึกบัญชีการรับ - จ่ายเงินที่ผ่านมือประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี -ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบเอกสารทางการเงิน และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง -ออกเอกสารควบคุมทางบัญชี -อาจรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์และป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์  หรือเขียนคำสั่งซื้อ -ติดตามทวงถามการชำระเงิน -ทำรายงานทางบัญชี เช่น ยอดขาย, ลูกหนี้ -ดูแลอุปกรณ์และสถานท
บริษัท นครยางสองแคว จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000 ขึ้นไป (ตามความสามรถ)
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
1.นำเสนอสินค้ามือถือ และบริการให้กับลูกค้า 2.ปฎิบัติงานตาม “หน้าที่” ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสาขา 3.ให้ความช่วยเหลืองานด้านธุรการ เช่น เช็คสต็อก งานเอกสารต่างๆ 4.เข้าร่วมการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับคำสั่งจากผู้จัดการสาขา มีส่วนร่วมและเสนอความคิดเห็นในการประชุมอย่างเต็มที่ 5.เข้าร่วมการจัดงานนอกสถานที่ EXHIBITION
บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000- 25,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัยและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า ในพื้นที่ ที่ตนเองรับผิดชอบ ***สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติงานที่อุตรดิตถ์-สุโขทัย-พิษณุโลก***
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
- ที่ทำงานหลักอยู่ที่ จ.พิษณุโลก แต่งานจะต้องเดินทางปฏิบัติงานในโซนภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางได้ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย และสนับสนุนให้งานตรวจสอบสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์ - จัดทำกระดาษทำการ (Working Papers) เพื่อบันทึกขั้นตอนและผลการตรวจสอบ - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเพียงพอ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : เมืองพิษณุโลก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 1. วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า ตลอดจนให้บริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด 2. ออกตลาด แสวงหาลูกค้าใหม่ 3. ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการตามโยบายสินเชื่อของบริษัท 4. ติดตามเร่งรัดหนี้สินและเจรจากับลูกค้าที่ค้างชำระค่างวด 5. ติดตามการยึดรถในกรณีมีการค้างชำระ **หากมีประสบการณ์งานด้านลิสซิ่ง ธนาคาร ด้านเร่งรัดหนี้สินหรือติดตามทวงหนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ** สวัสดิการเพิ่มเติมในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เงินเดือนประ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด พิษณุโลก   เขต : วัดโบสถ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + Incentive
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 107 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 11 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.