ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
งานประจำ เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. หน้าที่ • เก็บตัวอย่างสินค้าและวัตถุดิบ • ทดสอบสอบสี เมล็ดหัก และ การหุงต้ม • ควบคุมและจัดการการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP และ ISO22000 • งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลัก
บริษัท โกลเด้นเกรน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เอสเอ็มเอ็น พร็อพเพอตี้ จำกัด
1. ธุรกิจห้องเช่ารายวัน รายเดือน โรงแรม และ อพาร์ทเม้นท์ 2. ต้อนรับลูกค้า และรับ Check in - Check out 3. ขายห้องพักรายวัน รายเดือน พาลูกค้าดูห้องพัก และตอบข้อซักถามของลูกค้า walk in และทาง website 4. ออกใบเรียกเก็บเงิน ใบกำกับภาษีลูกค้าห้องพัก 5. ตรวจดูแลความเรียบร้อยของอาคาร และ ห้องพัก 6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และอาจมีวันหยุดไม่ประจำวันในบางกรณี เพื่อสลับวันหยุดของพนักงาน 7. อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท เอสเอ็มเอ็น พร็อพเพอตี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-20,000 บาท
วันที่ : 23 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
1. วิเคราะห์สารเคมีประจำวันก่อนเริ่มการผลิต 2. ดูแลบันทึกของการวิเคราะห์สารละลายทุกตัว 3. การสอบเทียบและใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น เครื่อง pH/ conductivity, Silica 4. ตรวจสอบอายุการใช้งานของสารเคมี 5. แจ้งพนักงานฝ่ายผลิต เมื่อพบว่าสารเคมีไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 6. ดูแลรักษาเครื่องมือทดสอบในห้องปฏิบัติการ 7. ตรวจสอบสารเคมีที่เข้าทั้งในห้องปฏิบัติการและกระบวนการผลิต 8. ตรวจสอบสารเคมีที่อยู่ในสต๊อก
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
1.บริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ Manage the Company's Training Center to be effective 2.ทำหน้าที่สอนและจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านช่างเทคนิค ให้กับพนักงานของบริษัทฯ เช่น Responsible for teaching and arranging training to provide technical knowledge to the company's employees, such as - การอ่านแบบงานทางอุตสาหกรรม Engineering drawings - การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน เช่น Vernier Caliper, Micrometer เป็นต้น Using basic measuring tools such as Vernier Caliper, Micromete
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
Setup and Operate CNC Machine เครื่องจักรกลอัตโนมัติ / CNC Machines ทำการปรับ (Set Up) เครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ทำการผลิตชิ้นงานตามแบบงาน และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต ตรวจดูระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดส่งมอบ
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 50 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
ปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Bar Turning ควบคุมเครื่องMiyano_51SY ควบคุมเครื่องMiyano_BNF16 ควบคุมเครื่องCincom_L32 ควบคุมเครื่องCincom_A20 ทำการปรับ (Set Up) เครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ทำการผลิตชิ้นงานตามแบบงาน และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต ตรวจดูระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดส่งมอบ
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 50 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
ทำการผลิตและดูแลตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพตามสเปคกำหนด ทำความสะอาดชิ้นงาน และทำการแพ็คชิ้นงาน
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 50 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
ปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Milling ปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Lathe หรือ CNC Turning ปฏิบัติงานกับเครื่อง CNC Bar Turning ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ CNC Machines ทำการปรับ (Set Up) เครื่องจักรเพื่อขึ้นรูปชิ้นงานตามใบสั่งผลิต ทำการผลิตชิ้นงานตามแบบงาน และตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต ตรวจดูระยะเวลาในการผลิต เพื่อให้งานเสร็จตามกำหนดส่งมอบ
บริษัท ซี. ซี. เอส. แอดวานซ์ เทค จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 50 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 132 งาน
« 1 ... 10 11 12 13 14 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.