ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้การใช้คำสั่งต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 15,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัิตงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 15,000 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยสะดวก ราบรื่น และการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,400 - 13,285 บาท
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.