ประกาศรับสมัครงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเกี่ยวกับของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูล สนับสนับการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับบปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน ระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และพัสดุเบื้องต้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งานธุรการ งานสารบรรณ เช่น รับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือ ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง รวบรวมข้อมูลและสถิติ งานบันทึกข้อมูล และงานพิมพ์หนังสือราชการ และอื่นๆ เป็นต้น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน ระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.