ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้นพร้อมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนา พระปริยัติธรรม แผนธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัยศึกษา รวมถึงสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นต้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 40 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านพุทธศาสนา และศาสนาอื่นเบื้องต้นพร้อมทั้งสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำคู่มือ หลักสูตร สื่อการสอนทางศาสนาของศูนย์พระพุทธศาสนา พระปริยัติธรรม แผนธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัยศึกษา รวมถึงสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางด้านศาสนา ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นต้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 40 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ช่วยทำการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา ทดลอง ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองทางด้านวิชาการเกษตร เพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลิต และให้บริการด้านวิชาการเกษตร เช่น การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายการพัฒนาที่ดิน การส่งเสริมการเกษตร การใช้น้ำ เป็นต้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และรวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน เป็นต้น
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ และแก้ไข อื่นๆ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัด นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
อัตรา : จำนวน 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.