ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหาหรือหรือวินิจฉัยปะญหากฎหมายเกี่ยวกับการระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 16 ก.พ. 2567
- ปฏิบัติงานด้านเศรษฐศาสตร์ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครือข่าย ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมพัฒนาการตลาด รวมทั้งวางแผนการผลิต การขยายพันธ์ุ และให้บริการพันธ์หม่อนไหม วัสดุย้อมสี เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 16 ก.พ. 2567
ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลและจัดทำข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและเตรียมเอกสารด้านวิชาการ และรายงานอื่นๆ
สำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 16 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.