ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ปฏิบัติงานด้านเวชระเบียน ให้บริการจัดทำบัตรผู้ป่วยประเภทต่างๆ ในระบบสารสนเทศ พร้อมบันทึกลงทะเบียนรหัสโรคตามระบบสากล และจัดเก็บเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วยตามมาตรฐานที่หน่วยงานกำหนด
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเดือนละ 8,400 บาท
วันที่ : 12 ม.ค. 2567
มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา บำรุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 8,690 บาท
วันที่ : 12 ม.ค. 2567
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ และร่างโต้ตอบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,500 บาท
วันที่ : 12 ม.ค. 2567
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค อื่นๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 12 ม.ค. 2567
ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย สำรวจ รวบรวม ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข เช่น การบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค อื่นๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 12 ม.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.