ประกาศรับสมัครงาน กรมทรัพยากรน้ำ
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบและช่วยวางแผนการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800  บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 11 อัตรา   อัตราค่าจ้าง :  ค่าตอบแทนเดือนละ 13,800  บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
-บันทึกค่าระดับน้ำ เปลี่ยนกระดาษกราฟ ถอดเลขน้ำ และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด -ดูแลอาคารสถานีวัดระดับน้ำและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสถานี
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ เป็นต้น
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรง ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
วางโครงการ ออกแบบ คำนวณ ควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต อำนวยการใช้ กำหนดมาตรฐาน ประเมินราคา ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบำรุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
วันที่ : 1 ก.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.