ประกาศรับสมัครงาน กรมท่าอากาศยาน
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการชุดคําสั่งสําเร็จรูประบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งศึกษา และวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
เสนอแนะความเห็น และให้คำปรึกษาข้อหารือทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และประกาศเกี่ยวข้องกับการบริหารหนี้ส
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นนสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวก
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือละ 11,500-12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
ช่วยปฏิบัติงานในการสำรวจออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างบำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ตามความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทนเดือนละ 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.