เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหาหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา เป็นต้น
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง ช่วยเหลือในการดับเพลิง ประจำรถบรรทุกน้ำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำ หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ตลอดจนบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวก ต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เช่น สมดุลเวลาปฏิบัติ รายชื่อพนักงาน ข้อมูลจำนวนบุคลากร เอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลกฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติสะดวกต่อการค้นหา สำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ปฏิบัติจัดเก็บขยะมูลฝอยตามอาคาร บ้านเรือน และที่รองรับขยะมูลฝอย การนำขยะมูลฝอยไปทำลาย รวมถึงการออกรับชำระค่าขยะมูลฝอยตามบ้านเรือน และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ช่วยปฏิบัติงานด้านช่างโยธาเกี่ยวกับการช่วยออกแบบการควบคุมการก่อสร้างและบำรุงรักษาด้านช่างโยธา การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา เช่น ทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน เป็นต้น
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 11,400 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ทำหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ จัดหา จัดซื้อ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นำส่ง การซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ หรือปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท
วันที่ : 13 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562