ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
- บริหารงานในองค์กรสาขา - บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้ตรงตามมาตรฐาน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - มีค่า%ขยะรีไซด์เคิ้ลปันผล
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 25000-30000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ขับรถสิบล้อรถขยะได้จะพิจารณาพิเศษ (ท2.) - วิ่งตรวจความเรียบร้อยของงาน - แก้ไขปัญหาหน้างานได้ดี - ติดต่อหน่วยงานราชการได้
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำสำนักงาน - ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าไซด์งานต่างๆ - ดูแลควบคุมค่าใช้จ่าย/อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ - สามารถเดินทางไปไซด์ต่างจังหวัดได้
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- โรงงานคัดแยกขยะรีไซด์เคิ้ล - แผนกทั่วไป
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 330/วัน
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- เอกสารตั้งเบิกเทศบาล + รวบรวมน้ำหนักทั้งหมด - เอกสารบิลน้ำหนัก ทำทุกวัน - ลงโปรแกรม MSA Website ทุกวัน - ลงโปรแกรมประมวลผลสแกนนิ้ว ทุกวัน - ไฟล์สต็อกอะไหล่และเครื่องเขียน - ตรวจนับสต็อกอะไหล่และเครื่องเขียน - ส่งใบเบิกอะไหล่และเครื่องเขียน ทุกวัน - เอกสารเงินสดย่อย ส่งตามรอบบัญชี - เอกสารกองทุนซ่อม - ไฟล์ F06 (น้ำมัน น้ำหนัก ระยะทาง) ของรถขยะแต่ละคัน - ลงข้อมูล OT ทุกอาทิตย์ - ฝ่ายบุคคล คือ เอกสารพนักงาน ใบลาออก ,ใบสมัคร ,ใบลงเวลา ,ใบลากิจ, ใบลาป่วย, ใบโอนย้ายพนักงานทุกคนในสาขา -
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : No Data
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ควบคุมตรวจงานรถจัดเก็บขยะ - ติดต่อประสานงานเทศบาล - บริหารกำลังพล
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตราด่วนๆ   เงินเดือน : 12000-15000+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ซ่อมบำรุงรถขยะ (6ล้อ) - ดูแลบำรุงรักษา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 12000-15000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ติดรถยกขยะ ตามเส้นทางที่กำหนดเป็นโซน ขนส่งไปทิ้งบ่อขยะ - ขยะที่เป็นรีไซด์เคิ้ลสามารถขายได้วัน/วัน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 50 อัตรา   เงินเดือน : 331/ วัน+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ยกขยะติดท้านรถ - ทำงานเป็นกะ - เงินปันผลขายขยะรีไซด์เคิ้ล - เงิน incentive ค่าน้ำหนักขยะ - ยูนิฟอร์มฟรี - ข้าวสาร 1 เดือนฟรี/เดือน
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 336/วัน
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ขับรถ 6 ล้อ ให้พนักงานจัดเก็บ/รีไซเคิล ของบริษัท - มีความรู้ด้านเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษหากออกนอกพื้นที่ - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ #พนักงานขับรถเหมา ไม่จ่ายเป็นรายวัน จ่ายเป็นเหมาน้ำหนักที่เก็บได้จริง
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 500/เหมา
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
- ขับรถ 6 ล้อ ให้พนักงานจัดเก็บขยะ - มีความรู้ด้านเส้นทางจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีเงิน incentive ค่าน้ำหนัก - มีเงินค่าขายขยะรีไซด์เคิ้ล - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ #พนักงานขับรถเหมา ไม่จ่ายเป็นรายวัน จ่ายเป็นเหมาน้ำหนักที่เก็บได้จริง
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 2 อัตรา ด่วนๆ   เงินเดือน : 400-500 /วัน
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
1.งานวางแผนการจัดเก็บตามภาคที่ได้รับมอบหมาย ประมาณการยอดกำลังการผลิต(จัดเก็บขยะมูลฝอย- วางแผนการใช้พาหนะ กำลังคน และการจัดเก็บ) 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 3.วางแผน ควบคุม ติดตามผลการบริหารงานประจำวัน ของหน่วยงานต่างๆ 4.ติดตามงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 5.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *มีความคิดสร้างสรรค์/แนวบริหารยุคใหม่* - พรีเซ้นสรุปนำเสนอผู้บริหารได้ - วางแผนกลยุทธ์ในการปฎิบัติงานได้ดี - ดูแลบริหารทุกไซด์งานโดยมี ผจก.สาข
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 30000-50000/ตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การจัดเตรียมประชุม การดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ และการจดรายงานการประชุม เพื่อสนับสนุนงานของกรรมการผู้จัดการให้เสร็จตามวัตถุประสงค์ ด้วยความถูกต้องและทันเวลา/ประสานบริษัทฯในเครือฯ/ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนๆ   เงินเดือน : 25000-30000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
1.ซ่อมรถสิบล้อรุ่น FUSO/ISUZU ได้ 2.มีความรู้เรื่องระบบไฟในรถ 3.สามารถออกไซด์/ตจว.ได้ (มีค่าที่พักเบี้ยเลี้ยงให้) 4.สมารถทำงานในวันหยุดได้ไม่เกี่ยงเรื่องเวลา
บริษัท เมืองสะอาด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนๆ   เงินเดือน : 15000-30000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 24 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.