เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลศรีธัญญา
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ให้บริการ รวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักมาตรฐาน และจัดเตรียมตรวจนับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์และการทำหัตถการต่างๆ เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ - ส่งหนังสือ การลงทะเบียน รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่าย และการพิมพ์เอกสาร จดหมาย
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมซึ่งมีลักาณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการผสมและปรุงยาและเวชภัณฑ์ ประเภทต่างๆ การจ่ายยาให้คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลและปฏิบัติ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานการพยาบาล ช่วยเหลือแพทย์กระทำการรักษาโรค ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการโดยอาศัยหลักวิทยาศาสตร์และศิลปะการพยาบาลในการประเมินสุขภาพ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการแพทย์ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยสิ่งส่วตรวจที่ได้มาจากร่างกายมนุษย์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
คัดกรอง ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ปัญหา ของประชาชนที่มีความบกพร่อง หรือพิการทางด้านร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ และการพัฒนาเกี่ยวกับเด็ก ตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมบำบัด
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน เดือนละ 19,500 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้งเชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 19,500 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน วิจัย ประสานงานแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศษรฐกิจการเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตาม การติดต่อนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่างๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
เตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ป่วย ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ ให้บริการรวมทั้งสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงตามหลักการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เป็นต้น
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 9 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,510 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ ในความรับผิดชอบ
โรงพยาบาลศรีธัญญา
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 23 ก.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562