- ปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า - ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องจักร - ควบคุมการเดินเครื่องจักรให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ควบคุมการสั่งการ เครื่องจักร ในโรงไฟฟ้า ผ่าน DCS
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- วัดค่าน้ำในระบบโรงไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์สารเคมีที่ต้องใช้
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1. กำหนด ทบทวน และปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้า ให้สอดคล้องเป้าหมายองค์กร 2. วางแผนงานการผลิตและใช้ทรัพยากรในการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. วางแผน กำกับดูแล และติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่างๆ ในความรับผิดชอบให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5.ทบทวนและปรับปรุงแผนงานในการบริหารโรงไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 6.กำกับดูแลพนักงานภายในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามหน้าที่ Job Description และ Work Instruetion ของแต่ละตำแหน่ง 7.ศ
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวลทั้งระบบ 2.จัดทำแผนการตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักร ( Preventive Maintenance ) ตลอดจนควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน 3.วิเคราะห์ผลการตรวจเช็ค เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุงเชิงพยากรณ์ ( Predictive Maintenance ) 4.บริหารรายการอะไหล่ที่ต้องใช้ในโรงงาน 5.ควบคุมการซ่อมบำรุงตามแผน Shutdown และ เมื่อเครื่องจักรมีปัญหา Breakdown 6.ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 7.บริหารงบประมาณซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
วางแผนและควบคุมการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบเครื่องกล
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
วางแผนควบคุมดูแล ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- สามารถเดินสายไฟระบบแสงสว่างได้ , ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า , ซ่อมบำรุงงานเทคนิค ในโรงงานและสำนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- ขับรถตัก ตัก / ดัน วัตถุดิบในคลังสินค้า เพื่อลำเลียงวัตถุดิบเข้าโรงไฟฟ้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - เดินสายไฟ แสงสว่าง - ติดตั้งมอเตอร์
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ IT ทั้ง Hardware / Software อุปกรณ์สำนักงานในบริษัท 2.ดูแลเครื่อข่าย Network ของบริษัท Set ระบบติดตั้ง LAN และเดินสาย 3.ดูแลระบบกล้องวงจรปิด CCTV ของบริษัท 4.ดูแลซ่อมแซมแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของ Computer และ Printer ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กำแพงเพชรไบโอเพาเวอร์ จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร   เขต : คลองขลุง, ปางศิลาทอง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.