ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
1.วางแผนงานในการกำหนด ส่วนผสมผลิตภัณฑ์ Product Mixed เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 2.บริหารจัดการกำไรขั้นต้น Gross Profit ให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 3.กำหนดโครงสร้าง และราคา ให้สอดคล้องกับการแข่งขันในตลาด 4.สนับสนุนการปิดการขาย ให้บริการ ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้งขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย ออกหน้างานเป็นครั้งคราว 5.ประสานงานในการ Coaching ให้กับหน่วยงานขายปลีก ขายส่ง และขายโครงการ เกี่ยวกับสินค้าที่รับผิดชอบ 6.รับผิดชอบในการบริหารจำนว
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
ทำงาน ร่วมกับ ผู้จัดการร้าน (GM) โดยรับมอบและติดตามนโยบายในฝ่าย ควบคุมกำกับ ดูแล งาน ในแผนก ให้เป็นไปตาม นโยบาย ดูแลเรื่องการบริการ เพื่อ ความพึ่งพอใจ สูงสุดของลูกค้า บริหาร ทีมงาน ในสังกัด ให้สามารถ ทำงานได้อย่างราบลื่น รักษา มาตรฐานร้าน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ตรวจสอบป้ายราคาสินค้า รวมทั้ง การจัดเรียงสินค้า ให้ถูกต้องและสวยงาม ครบถ้วน ควบคุม ความสูญเสีย ภายในแผนก
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
ควบคุม งานภายในฝ่าย ตรวจรับ สินค้า ตรวจสอบ และรายงาน ความผิดพลาด จากการรับสินค้า บริหารงานตามนโยบาย ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บริหาร จัดสรร งาน ภายในฝ่าย เพื่อการทำงาน บรรลุเป้าหมาย นำเสนอแผนงาน และ แก้ไข จุดบกพร่อง ของ การทำงานในฝ่าย ควบคุม การ ผลิต บาร์โค้ท ที่ใช้ติดสินค้า เร่งรัดการทำงาน ให้เกิด ประสิทธิ์ภาพสุงสุด งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1.จัดซื้อ สินค้า ตามคำขอสั่งซื้อจากหน่วยงานต่างๆ 2.บริหารสต็อก สินค้า ให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.เจรจาต่อรอง เพื่อผลประโยชน์สูงสุด 4.จัดทำแผนการ ผลักดันสินค้า ตาม รอบระยะเวลา 5.จัดทำข้อมูลเพื่อการ ทำโปรโมชั่นต่างๆ 6.ตรวจสอบราคาสินค้า และปรับราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 ++++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
บันทึกบัญชีประจำวัน JV GL ค่าใช้จ่ายทุกประเภท ในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง , รับจ่ายเช็ค และออกใบกำกับภาษี , ดูแลควบคุมระบบเงินสดย่อยและเงินทดลองจ่าย , ตั้งเจ้าหนี้ ลูกหนี้ , ทำประมาณการ Cash Flow , ดูแลเอกสารทางการเงินและบัญชีและ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1.จัดทำเอกสาร ตามที่เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ร้องขอ 2.จัดทำรายงาน สรุปต่างๆ เพื่อใช้งาน ภายในฝ่าย ตามที่ได้รับ การร้องขอ 3.จัดเก็บเอกสาร ตามระบบงาน 4.เปิด PO ตามเอกสาร จากเจ้าหน้าที่ จัดซื้อ 5.สร้างรหัสสินค้า ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6.เตรียมงานต่างๆ ให้กับ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เพื่อ คัดกรองเบื้องต้น
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 บาท ++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1.แนะนำ ด้านเทคนิคในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งในการออกแบบห้องน้ำให้กับลูกค้า 2.นำเสนอแนวคิดในการออกแบบโดยการพาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์สินค้า ในโชว์รูม 3.ออกแบบ และแก้ไขแบบเพื่อให้ สอดคล้องกับการใช้งานของลูกค้า 4.สรุปงานออกแบบ ให้พนักงานขายทำราคา และมอบแบบให้ลูกค้านำไปให้ช่างปูตามได้ 5.คิดคำนวณปริมาณ และราคาวัสดุที่ใช้ตกแต่งห้องน้ำ ห้องครัว ให้ลูกค้าทราบ งบประมาณ 6.ร่วมงาน กับ ทีมการตลาด ในการ จัดทำ สื่อโปรโมชั่น ภายใน และ ภายนอก
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
-ดูแลเอกสาร ภายในฝ่าย GR -ตรวจสอบเอกสาร และ พิมพ์เอกสาร เพื่อการตรวจรับ -คีย์ ข้อมูลการตรวจรับ จากเจ้าหน้าที่ ตรวจรับ -จัดทำบาร์โค้ทสินค้า -ออกเอกสารการโอน เพื่อส่งมอบ -ประสาน งาน กับ ฝ่ายจัดซื้อ และ บัญชี -ประสานงานต่างๆ ในฝ่าย -งานอื่นๆ ตามที่หัวหน้า ได้มอบหมาย
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
ติดตามและจดบันทึกรายงานการประชุม ทั้งภายในและภายนอก , ประสานงานและติดต่อทุกหน่วยงาน และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1.ดูแลสินค้า จัดเรียงสินค้า ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริการลูกค้า ในพื้นที่ขาย 3.ให้คำแนะนำ ด้านข้อมูลสินค้า กับลูกค้า 4.นำเสนอสินค้า ตามความต้องการของลูกค้า 5.รักษา มาตรฐาน พื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตาม มาตรฐานร้านที่กำหนด
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
งานด้านเอกสารธุรการทั่วไป
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1.ตรวจรับสินค้า ตามเอกสาร po 2.จัดทำ slot tag barcode ติดที่ตัวสินค้า 3.โอนสินค้าเข้าคลัง ต่างๆ 4.แพ็คสินค้า ต่างๆ เพื่อให้พร้อมขาย
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
ดูแลระบบไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบน้ำ ระบบโทรศัพท์ และเครื่องจักร ภายในบริษัท ติดตั้งต่อเติม หรือแก้ไขปัญหา ระบบ ที่ดูแลเบื้องต้น บำรุงรักษา ตามตารางการบำรุงรักษา ประกอบเครื่องมือ ทางการเกษตร เช่น เครื่องสีข้าว เครื่องตัดหญ้า เพื่อ support ฝ่ายขาย (มีค่าประกอบ) ทดลองเครื่องมือ ช่าง เครื่องมือทางการเกษตร ให้กับ ลูกค้า หากมีประสบการณ์ ในด้านช่างกล ประกอบเครื่อง หรือ ซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องจักร ทางการเกษตร หรือ ประสบการณ์ ในการ เดินสายไฟติดตั้ง เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบแอร์ ระบบแลน ระบบกล้อ
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 ++
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
1. ประกอบเครื่องมือ เครื่องจักร ทางการเกษตร เครื่องสูบน้ำ ปั้มน้ำ 2. ทดลอง เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อ support งานฝ่ายขาย 3. ตรวจเช็ค และ แก้ไขอาการเสีย เบื้องต้น ก่อนส่งซ่อม 4. ช่วย Support งาน ฝ่ายขาย ในด้านเทคนิค การใช้งาน และ การแนะนำสินค้า 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บ้านชายนันท์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : กุดรัง, บรบือ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามที่ตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.