งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
ด้านHRD (ระบบเรียนรู้/ฝึกอบรมทางเทคนิคและความสามารถ ระบบการสร้างและรักษาTalent การพัฒนาโครงสร้างองค์กร การพัฒนาJD จัดระบบCareer Path ระบบการศึกษาต่อ/ดูงานต่างประเทศ การจัดการแรงงานต่างด้าว
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
ลักษณะงานทวนสอบ และประกันคุณภาพสินค้า - จัดทำสเปคสินค้า ออก COA -ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า -ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต -ตรวจสอบความชื้น ตรวจสอบการชั่งน้ำหนัก ตร
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.แก้ไขปัญหาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามสายงานการผลิตประจำวัน 2.ซ่อมบำรุงเครื่องมือ และเครื่องมือวัดที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
-บันทึกเอกสารซื้อและเอกสารบัญชีลงโปรแกรม Imoney แล้วจัดส่งเอกสารตัวจริงสำนักงานบัญชีภายนอกทุกเดือน -บันทึกการรับ-จ่ายชำระหนี้ให้แก่ผู้ขายลงโปรแกรมบัญชี -บริหารงานเอกสารทางภาษี
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
- ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตในแต่ละวันให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้าและมาตรฐานของโรงงาน - วางแผนกำลังพลในการผลิตในแต่ละวันให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน พร้อมทั้งรายงาน
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000-30000
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
-จัดทำแผนการตลาดลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ -จัดทำใบเสนอราคาสินค้าให้ลูกค้า -รับ Order จากลูกค้า -การจองเรือ เพื่อจัดส่งสินค้า จัดทำ Commercial Invoice , Packing List -เอกสารอื่นๆ สำหรับดำเนินพิธีการข
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
- ตรวจสอบความพร้อมและใช้งานของเครื่องจักรระบบ PLC และบอยเลอร์ GAS ได้ - ปฏิบัติงานฝ่ายผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว สามารถควบคุมเครื่องผลิตเส้น บำรุงรักษาเครื่อง และซ่อมเครื่องได้ - เตรียมคว
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 มี OT
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
- บันทึกและตรวจรับ เบิก จ่าย บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบ ลงโปรแกรมบัญชี Imoney และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร - ทำ Kaizen - จัดพื้นที่คลังสินค้าในเป็นระเบียบ ตามมาตรฐานของบริษัท - เหมาะสำหรับผู้ท
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-20,000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.บรรจุสินค้า ตามกระบวนการทำงาน 2.ตรวจสอบความถูกต้องและมาตราฐานของสินค้า
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : เปิดรับจำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 9,930-12,000
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1. ผลิตสินค้าตามกระบวนการทำงานของโรงงาน 2. ควบคุมกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามมาตราฐานของโรงงาน 3. รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เพื่อให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 9,000-11,000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1. ควบคุมการผลิตอาหารให้เป็นไปตามแผนการผลิตในแต่ละวัน 2. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้านคุณภาพ ของโรงงาน 3. รายงานปัญหาที่เกิดขั้นปัญหาให้กับผู้บังคับบัญชา รับทราบ 4. อื่น
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1. ตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. จดบันทึกจำนวนรายการสินค้า และวัตถุดิบ 3. ทำหน้าที่ จัดเตรียมสินค้าตามใบ Order ของสินค้า 4. ทำหน้าที่ Load สิ้นค้าขึ้น-ลง
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
พัฒนาสินค้าใหม่ ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.วางแผนการผลิตสินค้า ให้สอดคล้องกับ Lead time ในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 2.ส่งมอบแผนการผลิตให้กับผู้จัดการฝ่ายผลิต เพื่อให้นำแผนการผลิตไปปฏิบัติ 3.รวบรวมและติดตามข้อมูลการผลิตใ
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.ตรวจสอบ และควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามคู่มือและข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงาน ตรวจสอบความปลอดภัยของอุปกรณ์ป้ายเตือน/บังคับ/ห้าม และสภาพการณ์อื่นๆ รวมถึงพฤติกรรมของพนั
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.ควบคุมดูแลด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่หน่วยงานร้องขอ 2.สรรหาประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับสมัคร 3.ปฐมนิเทศกฎระเบียบข้อบังครับพนักงานใหม่ 4.รวบรวมสถิติการเข้าออกงาน
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.ประเมิน และตรวจสอบปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้า เช่น ข้าว ถุง กล่อง ที่ใช้ในการผลิต 2.สั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในผลิตสินค้า ให้ทันตาม Lead time ที่ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า 3.วางแผนการผลิ
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.เตรียมไลน์ผลิตผลิต 2.รู้วิธีการเปิดระบบต่างๆของเครื่องจักร 3.มีความรู้ในระบบการทำงานของเครื่องจักร 4.ตรวจสอบค่าพารามิตเตอร์ในแต่ละเครื่องจักร 5.ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า 6.บันทึ
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2565
งาน บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
1.สนับงานงานขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2.คุยตอบแชตลูกค้า 3.หาฐานลูกลูกค้าใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4.ทำสเป็คสินค้าเสนอลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 9 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.