ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
รับผิดชอบและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เพื่อสนับสนุนแผนกคลังสินค้าให้ปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเรียงตาม Location และนำสินค้าออกจากชั้นให้ถูกต้องตามใบงาน - ดูแลรับผิดชอบรถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- ดำเนินการผลิตตามวิธีปฏิบัติของบริษัท และปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
รับผิดชอบการตรวจสอบรับเข้า การเก็บรักษา และการเบิก-จ่าย วัตถุดิบและสินค้าในคลัง เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการในการผลิตและการกระจายสินค้า
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
-ติดตั้งกล้องวงจรปิด -แก้ไขปัญหาเมื่อกล้องวงจรปิดมีปัญหาได้
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมี ที่ใช้ในการทดสอบให้เพียงพอใช้งาน - ตรววจเช็คสต็อกอาหารเลี้ยงเชื้อ และตรวจรับเข้า - จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเตรียมตัวอย่าง - ปฎิบัติการตัด/ชั่ง/ตีผสมตัวอย่าง ตามวิธีที่กำหนด - ล้าง ทำความสะอาด ฆ่าเชื้ออุปกรณ์/เครื่องแก้ว - ทำลายตัวอย่างหลังการทดสอบ - จดบันทึกการปฎิบัติงาน
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต - เพิ่มผลผลิต (Productivity) - จัดทำเวลามาตรฐานในกระบวนการผลิต - วิเคราะห์ข้อมูลการผลิต ของเสีย ความสูญเสีย และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารได้ เช่น หั่นผัก เวฟอาหาร หุงข้าว รับออเดอร์ และจัดทำอาหารตามออเดอร์ (Ready to eat)
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 5. ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 6. แนะนำให้ลูกจ้างป
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
บริหารงานตรวจสอบคุณภาพปัจจัยการผลิตในกระบวนการรับเข้าสินค้าในกระบวนการผลิต / แปรรูป / แบ่งบรรจุ / ตัดแต่ง การบรรจุ และกระบวนการจัดเก็บ จัดเตรียม การส่งมอบ การตรวจวิเคราะห์ทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ และการSensory Test กระบวนการสอบเทียบ และกระบวนการตรวจปล่อยสินค้า (Product Release) กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามที่มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety)
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.