เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
Purchasing Manager
ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแล กระบวนการจัดซื้อทั้งระบบ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองกับ supplier ในด้านราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน - ร่วมประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ รวมถึงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ขายเหล่านั้นอย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำฐานข้อมูล supplier รวบรวมและเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ - มีส่วนร่วมในการกำหนดและควบคุมต้นทุนโครงการและสำนักงาน - ทำงานร่วมกับแผนกบัญชีในก
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-60,000
13 มิถุนายน 2562
HR Manager
- Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. - Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes. - Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs. - Maintains a pay plan by conducting periodic pay surveys; scheduling and conducting job e
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000-70,000
12 มิถุนายน 2562
Human Resources Executive
- Work with company CEO and/or Director to strategically plan HR initiatives that will benefit the company and encourage more efficient and beneficial work from employees - Direct all hiring and training procedures for new employees - Continually educate employees on company policies and keep employee handbook current - Administer or change benefits, health plans, retirement plans, etc. - Monitor employee progress and stay abreast on company climate and culture, ensuring it stays positive an
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : 40,000-60,000
12 มิถุนายน 2562
Accounting & Finance Manager
- Develop and manage annual and multi-year budgets that are adequate for the organization’s needs including preparation of periodic budget forecasts - Prepare and maintain cash flow analyses as needed - Analyze monthly financial statements (balance sheet, income statement, and statement of cash flows) and effectively convey analysis to staff as requested - Assist in preparing year-end books for audit - Ensure operational compliance with policies, procedures and regulations for any necessa
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000-80,000
12 มิถุนายน 2562
Senior Accountant
- ควบคุมดูแลงานทางด้านบัญชีทั้งในส่วนรับและจ่าย - ข้อมูลทางบัญชีลงโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำและตรวจสอบรายการรับ-จ่าย - จัดทำเงินสดย่อย - จัดทำเอกสารรับ-จ่าย - รายงานสรุปประจำสัปดาห์/ประจำเดือน - ดูแลเรื่องเช็ค/การวางบิล - จัดทำภาษีอากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีทรัพย์สิน คิดค่าเสื่อม ตั้งเจ้าหนี้การค้า ปรับปรุงบัญชีตามมาตรฐานบัญชีเพื่อปิดงบการเงิน - ตรวจสอบกระทบยอดเงินในธนาคาร - ปิดงบบัญชี ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000
12 มิถุนายน 2562
Personal Assistant to MD
o ติดตามผู้บริหาร o ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร o ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภายนอก ภายใน และระหว่างกลุ่มบริษัท o ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารเซ็น o ดูแลเรื่องส่วนตัวผู้บริหาร เช่น อาหารกลางวัน จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ผ่าน Agency) ดูแลเอกสารเคลมผู้บริหาร o จัดเตรียม Presentation ต่างๆ สำหรับการขาย o ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ o ติดตามและตรวจสอบ Report จากฝ่ายโครงการ ฝายผลิต จัดซื้อ บัญชีและการเงิน ตามที่นัดหมาย o งานแปลเอกสารทั่วไ
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-60,000
14 มิถุนายน 2562
ช่างเฟอร์นิเจอร์ ช่างไม้ ช่างสี ช่างเชื่อมสเตนเลส
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เนม คุณภาพส่งออก เพิ่งขยายสาขามาจากสิงคโปร์ กำลังเปิดรับ ช่างไม้ ช่างฝีมือ หัวหน้าช่าง ที่มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ สามารถส่งไปเรียนรู้งานที่สิงคโปร์ช่วงสั้นๆหากสนใจ ที่นี่เรามีอนาคตให้คุณ ลักษณะงาน ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบ ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสิงคโปร์ สามารถเป็นผู้นำทีมช่างได้
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-35,000
14 มิถุนายน 2562
ผู้ประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Project Coordinator
Project Coordinator/ Project Executive มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า เสร็จงานตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนทำงานอย่างถูกต้อง 1. PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนการก่อสร้าง: ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง Set out & Site marking ระหว่างการก่อสร้าง: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุม
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-60,000
14 มิถุนายน 2562
โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน Interior Foreman
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AN
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-26,000
14 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยประสานงานก่อสร้างตกแต่งภายใน Interior Project Assistant
Project Assistantมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับลูกค้า ร่วมวางแผนงาน และจัดทำเอกสารรายงาน 1. PLANNING AND SCHEDULING 2. COORDINATION 3. DOCUMENTATIONS ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
14 มิถุนายน 2562
QS Engineer + M&E Coordinator
- ถอดแบบและประมาณราคาในแต่ละโครงการให้ได้คุณภาพและอยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ - ประมาณราคาส่วนก่อสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลง (งานเพิ่ม-ลด) - จัดทำ Budget & Cost Control ของโครงการ - จัดทำเอกสาร VO และต่อรองราคางาน VO - จัดเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) - ตรวจสอบราคาค่าแรงและราคาวัสดุก่อสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้การประมาณราคาโครงการสำเร็จลุล่วง - จัดทำ Pre-Cost เบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ประกอบเอกสาร SI - จัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลในสัญ
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
14 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560