ประกาศรับสมัครงาน iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
1. ดูแลงานด้านถอดแบบและคำนวณงานก่อสร้างตกแต่งภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการประเมินราคาก่อสร้าง 2. สำรวจปริมาณงาน และตรวจสอบจากแบบที่ได้รับ เพื่อสนับสนุนงานเสนอราคาและงานปฏิบัติงานอื่นๆ 3. ติดตามและตรวจสอบแบบและงานก่อสร้างที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง ปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้อง 4. จัดทำราคากลาง จัดการประกวดราคา จัดทำเอกสารประกวดราคา suppliers/ subcontractors 5. เปรียบเทียบราคาเพื่อคัดเลือก suppliers/ subcontractors 6. จัดทำ BOQ, Cost plan จัดทำและตรวจสอบสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง 7. ตรวจสอ
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 40,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
รับผิดชอบงานด้านการตลาดของบริษัท เจาะตลาดลูกค้างานโครงการ ร่วมกับฝ่ายประเมินราคาเพื่อเข้าประมูลงาน ร่วมกับฝ่ายบริหารโครงการเพื่อประเมินผลสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจของลูกค้า Duties of the Marketing Manager include: • Developing a pricing strategy that maximizes profits and market share but considers customer satisfaction. • Identifying new customers. • Deploy successful marketing campaigns and own their implementation from ideation to execution • Working closely with Project Constructi
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50,000 - 80,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- Preparing and plot interior design drawings, shop drawings, as-built drawings - Preparing specifications based on technical knowledge, given information and/or sketch drawings - Producing large scale documentation packages - Producing fully coordinated and accurate sets of drawings ติดต่อ : คุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-35,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกบัญชี การเงิน จัดซื้อ และบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยที่: 1. Accounting & Finance: a) ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกบัญชีและการเงิน สามารถวิเคราะห์งบได้ ควบคุมดูแลการจ่ายเงิน (PV) และการรับเงิน (AR) ในภาพรวม สามารถจัดทำรายงานกระแสเงินสดได้ b) จัดทำรายงานทางการเงินรายเดือนและรายไตรมาสส่งผู้บริหารทั้งประเทศไทยและสิงคโปร์ c) ติดต่อประสานงานกับธนาคาร รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดี เพื่อให้ทางบริษัทได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเป็นพิเศษและต่อเนื่อง 2. Human Resources:
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000 - 80,0000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
ร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแล กระบวนการจัดซื้อทั้งระบบ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในกระบวนการจัดซื้อ - เจรจาต่อรองกับ supplier ในด้านราคา ระยะเวลา และเงื่อนไขการจ่ายเงิน - ร่วมประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ รวมถึงการพบปะเยี่ยมเยียนผู้ขายเหล่านั้นอย่าง สม่ำเสมอ - จัดทำฐานข้อมูล supplier รวบรวมและเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการ - มีส่วนร่วมในการกำหนดและควบคุมต้นทุนโครงการและสำนักงาน - ทำงานร่วมกับแผนกบัญชีในก
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000-60,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
Due to a promotion in our team, we are hiring another Business Development Manager to take over a mix of existing accounts and new sales territory. To excel in this role you should be an active listener, have a compelling sales personality, and a hunger to chase and close new business from cold calls and inbound warm leads. Business Development Manager Responsibilities: • Contacting potential clients to establish rapport and arrange meetings. • Planning and overseeing new marketing initiative
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60.000-90,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ 2. ตรวจเช็คเอกสารประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน จัดทำใบอนุมัติการว่าจ้าง และส่งขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและผู้มีอำนาจอนุมัติ 3. จัดทำสัญญาจ้าง เตรียมเอกสารประกอบสัญญาจ้าง ตรวจสอบความเรียบร้อยในการเซ็นสัญญาจ้าง พร้อมเสนอเซ็นกับผู้บังคับบัญชาต่อไป 4. นำส่งแฟ้มประวัติพนักงานให้กับแผนกสวัสดิการและเงินเดือนเพื่อคีย์ข้อมูลพนักงานเข้าระบบ 5. อัพเดทและสรุป Report การรับสมัครงานในสายงานที่รับผิดชอบ 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อคุณ มนต์
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 19,000-25,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
iwa Design (Thailand) Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาจะใช้ทีมผู้รับเหมาดูแลเรื่องวิศวกรรมงานระบบทั้งหมด แต่เนื่องจากการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงเปิดรับพนักงานตำแหน่ง M&E Coordinator เพื่อควบคุมต้นทุนโครงการในส่วนงานวิศวกรรมงานระบบให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ครอบคลุมทุกระบบ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ดับเพลิง, ประปา, ฯลฯ) ในระดับที่สามารถตรวจแบบ Design, ทำ Combine กับงาน Interior, ทำรายการประเมินราคา (BQ), ตรวจราคาผู้รับเหมา, ต
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
เจ้าหน้าที่จัดจ้าง มีหน้าที่ในการบริหารจัดการ Supplier ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบโครงการ ร่วมต่อรองราคาและเงื่อนไขในสัญญา ร่วมประเมิน Supplier รวมถึงคัดเลือก Supplier ใหม่ๆ • Establishing and implementing purchasing policies, procedures and best practices. • Managing vendor and supplier selection processes based on price, quality, support, capacity and reliability. • Identifying and sourcing new suppliers and vendors as well as controlling the vendor/supplier database. • Developing, negotiating
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
- Develop and manage annual and multi-year budgets that are adequate for the organization’s needs including preparation of periodic budget forecasts - Prepare and maintain cash flow analyses as needed - Analyze monthly financial statements (balance sheet, income statement, and statement of cash flows) and effectively convey analysis to staff as requested - Assist in preparing year-end books for audit - Ensure operational compliance with policies, procedures and regulations for any necessa
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 60,000-80,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
iwa Design (Thailand) Co Ltd เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายใน ซึ่งโดยปกติที่ผ่านมาจะใช้ทีมผู้รับเหมาดูแลเรื่องวิศวกรรมงานระบบทั้งหมด แต่เนื่องจากการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงเปิดรับพนักงานตำแหน่ง M&E Coordinator เพื่อควบคุมต้นทุนโครงการในส่วนงานวิศวกรรมงานระบบให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ครอบคลุมทุกระบบ (ไฟฟ้า, เครื่องกล, ดับเพลิง, ประปา, ฯลฯ) ในระดับที่สามารถตรวจแบบ Design, ทำ Combine กับงาน Interior, ทำรายการประเมินราคา (BQ), ตรวจราคาผู้รับเหมา, ต
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
1. ปิดงบ - บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปเพื่อปิดงบการเงิน - ปิดงบรวมกำไรขาดทุน ประจำเดือนบริษัท - ปิดงบการเงินบริษัท เพื่อนำส่งสรรพากรและพาณิชย์ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - กระทบยอดบัญชีและวิเคราะห์บัญชี - คำนวณยอดคงค้างการวิเคราะห์สกุลเงินในอดีตและปัจจุบัน 2. ลูกหนี้ - ดูแลบัญชีด้านรับเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม - เอกสารวางบิล ตั้งหนี้ ตัดหนี้ และรับเช็ค - จัดทำรายงานสรุปยอดใบแจ้งหนี้ และที่เกี่ยวข้องด้านรับทั้งหมด 3. สินทรัพย์ - ดูแลบัญชีทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนสินทรัพย
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 45,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
o ติดตามผู้บริหาร o ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร o ประสานนัดหมาย จัดเตรียมเอกสารการประชุม ภายนอก ภายใน และระหว่างกลุ่มบริษัท o ตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอผู้บริหารเซ็น o ดูแลเรื่องส่วนตัวผู้บริหาร เช่น อาหารกลางวัน จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ผ่าน Agency) ดูแลเอกสารเคลมผู้บริหาร o จัดเตรียม Presentation ต่างๆ สำหรับการขาย o ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบริษัท ในประเทศและต่างประเทศ o ติดตามและตรวจสอบ Report จากฝ่ายโครงการ ฝายผลิต จัดซื้อ บัญชีและการเงิน ตามที่นัดหมาย o งานแปลเอกสารทั่วไ
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-60,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
Project Coordinator/ Project Executive มีหน้าที่หลักในการวางแผน จัดการ ประสานงาน และควบคุม เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสำเร็จตามความต้องการของลูกค้า เสร็จงานตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่กำหนด และผู้เกี่ยวข้องในโครงการทุกคนทำงานอย่างถูกต้อง 1. PLANNING AND SCHEDULING: ก่อนการก่อสร้าง: ศึกษาวิเคราะห์แบบ และ BQ วางแผนการก่อสร้าง วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำการประกันภัยก่อสร้าง เตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง Set out & Site marking ระหว่างการก่อสร้าง: จัดประชุมกับทีมทุกวันก่อนเริ่มงาน แจกจ่ายแผนงาน ควบคุม
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-60,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
Foreman/Site Supervisor เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ทำหน้าที่ในการควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ทำหน้าที่ในการควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ Foreman จะต้องสามารถทำได้หลายอย่างพร้อมๆกัน สามารถจัดการกับสถานการณ์กดดันได้ดีและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจและเข้มงวดในเรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน 1.PLANNING AN
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-28,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
Project Assistantมีหน้าที่ในการทำงานร่วมกับ Project Manager ในการประสานงานกับลูกค้า ร่วมวางแผนงาน และจัดทำเอกสารรายงาน 1. PLANNING AND SCHEDULING 2. COORDINATION 3. DOCUMENTATIONS ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
จัดหา/จัดซื้อ สินค้า บริการ ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา ตกลงเงื่อนไขเกี่ยวกับการชําระเงิน จัดทําเอกสารสั่งซื้อ ตรวจรับของและติดต่อผู้ขายเพื่อเคลมสินค้า จัดเก็บเอกสารและการส่งเอกสารไปยังแผนกบัญชีเพื่อดําเนินการจ่ายเงินแก่ผู้ขาย ดูแลคลังวัตถุดิบ เครื่องมือ และฟิตติ้งงานเฟอร์นิเจอร์ อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย ติดต่อคุณ มนต์ทิพย์ Email: info.th@iwadesign.com.sg Tel: 02 530 1771
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
บริษัท อิวา ดีไซน์ เป็นบริษัทออกแบบและก่อสร้างงานตกแต่งภายใน เน้นงานห้าง งานร้านค้าแบรนด์เนม คุณภาพส่งออก เพิ่งขยายสาขามาจากสิงคโปร์ กำลังเปิดรับ ช่างไม้ ช่างฝีมือ หัวหน้าช่าง ที่มีความรัก มุ่งมั่นและอดทนในงานที่ทำ สามารถส่งไปเรียนรู้งานที่สิงคโปร์ช่วงสั้นๆหากสนใจ ที่นี่เรามีอนาคตให้คุณ ลักษณะงาน ทำงานเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ในโรงงานและที่ไซต์งาน ทำงานตามแบบ ทำงานให้ได้ตามมาตรฐานสิงคโปร์ สามารถเป็นผู้นำทีมช่างได้
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-35,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
• Grow and develop digital ecosystems (Website, FP, IG, Twitter, YouTube) • Responsible for driving strategic content such as images, video, infographic to engage with target audiences • Prepare weekly emails to send out to customers • Explore the creativity for online marketing campaign • Stay up-to-date with digital marketing technology and trend • Manage Corporate Identity across all communications
iwa Design (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000
วันที่ : 10 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.