เข้าระบบผู้สมัครงาน
1. ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรม ให้พร้อมใช้งาน - วิเคราะห์ปัญหา ควบคุมดูแล แก้ไขและตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook และระบบITในองค์กร 2. จัดทำติดตั้ง แก้ไข ดูแลสายสัญญาณ server , routerNetwork,wireless 3. สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ ความต้องการเพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหาร 4.วิเคราะห์ความเสี่ยงและวางแผนป้องกัน จัดทำงบประมาณ วางแผนพัฒนาเครือข่าย 5. ให้ข้อมูลเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ และฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ ซอฟแวร์ต่างๆให้บุคลากรในองค์กรได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-25,000
วันที่ : 25 พ.ค. 2563
1. จัดทำเอกสารฝ่ายขาย 2. ดูแลตารางงานช่างและวิศวกร 3. ประสานงานโครงการต่างๆ ของลูกค้า 4. ดูแลเอกสารภายในฝ่าย และ ส่งเอกสารต่างฝ่าย 5. สรุปรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอผู้จัดการ
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000-18,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานทีมช่างเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานของทีมช่างเทคนิค ประสานงานกับทีมงานของลูกค้าได้ดี ประมารการระยะเวลาในการปฏิบัติงานได้อย่างแม่ยำ มีทักษะในการเขียนแบบอ่านแบบ Drawing ได้เป็นอย่างดี
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
1. วางแผนการตลาด การขาย สร้างแบรนด์ Sport Complex and Community Mall 2. บริหารการตลาด การขาย การสร้างแบรนด์ Sport Complex and Community Mall ให่้ได้ตามเป้าหมายของผู้บริหาร 3. ส่งเสริมการตลาดการขาย การพัฒนาพื้นที่ Sport Complex and Community Mall ให้เกิดความคุ้มค่าสุงสุด 4. การบริหารงาน การเจรจาต่อรอง การโน้มน้าวที่ดี รวมถึงมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
เป็นตัวแทนของบริษัทนำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ( ร้านค้า , ห้างสรรพสินค้า , หาตัวแทนจำหน่าย , ลูกค้าทั่วไป ) สำรวจความต้องการของลูกค้า และให้บริการดูแลก่อนและหลังการขาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
1. การจัดการระบบบริหารงานคลังสินค้า และการขนส่งสินค้า 2. ดูแลการจัดตารางการจัดส่ง การเตรียมสินค้า การเตรียมรถ และติดตามผลการจัดส่งกับลูกค้า 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งสินค้า 4. แก้ไขปัญหาในการจัดเตรียมการขนส่ง 5. ประสานงานการนำเสนอการซ่อมบำรุงรักษารถ 6. สรุปผลการการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 7. วิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายแยกตามประเภท และ จัดหาแนวทางลดต้นทุน 8. จัดทำระเบียบสินค้าแยกตามหมวดหมู่ 9. จัดทำเอกสารตามระบบ ISO
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
- เช็คราคาสินค้าตาม Spec สินค้าที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงต่อรองราคามสินค้า - เปิด PO สั่งซื้อสินค้า พร้อมทั้งประสานงานกับ Supplier ตาม Order ที่สั่งไป - ตรวจสอบเอกสารสินค้าเข้า และเอกสารสินค้าออก - ประสานงานกับ Shipping ในส่วนของการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 25,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-ออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการ และนำเสนองาน ตัดต่อภาพ ถ่ายรูป ต่างๆ -ทำเว็บไซด์บริษัทฯ -ทำโครงการ / กิจกรรม เพื่อสังคม -สามารถถ่ายรูปได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-22,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง เปลี่ยนถ่ายสินค้าและอะไหล่สินค้า สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
- เป็นตัวแทนของบริษัทฯ นำเสนอสินค้า equipment , chemical งานโครงการและบริการให้แก่ลูกค้า ในกลุ่มอุตสาหกรรม และเปิดตลาดลูกค้าใหม่ - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และฐานลูกค้าใหม่ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย -เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ - ประจำสำนักงาน กรุงเทพ หรือ ระยอง
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-28,000+com
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
-เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนองาน ขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า -สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนองาน -ดูแลฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้บริการติดตามทั้งก่อนและหลังการขาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
- ออกบูธ แนะนำ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับลูกค้า - จัดบูทกิจกรรมส่งเสริมการขาย - หาลูกค้าจากช่องทางการขายใหม่ๆ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000-12,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
บริหารงานด้านสื่ออนไลน์ของบริษัท ในช่องทางการสื่อสารออนไลน์ทุกช่อทาง และสามารถใช้ Application ต่างๆได้เป็นอย่างดี
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ควบคุมการผลิตจดบันทึก อุณหภูมิและรายละเอียดของงาน ชั่งน้ำหนักก่อนเข้า-หลัง จากการเผาถ่านกัมมันต์
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 352 บาท/วัน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
- ขับรถยนต์ของทางบริษัทฯ - บำรุง ดูแลรักษา รถยนต์ของบริษัทฯให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - จัดทำรายงานต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามคำสั่งหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ตรวจสอบ แนะนำ วิเคราะห์ รวมทั้งข้อเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน และตรวจสอบประเมินการของสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยโดยแนะนำ ข้อปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงานจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 20,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
1.รับ-ส่งผู้บริหาร ในระยอง รวมถึงระยอง-กทม 2.ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผนการเดินทาง 4.รับส่งเอกสารกับหน่วยงานภายนอก 5.ส่งเอกสารให้แก่พนักงานหรือหน่วยงานภายในบริษัทที่เกี่ยวข้อง 6.จัดทำรายงานผลการรับส่งเอกสารประจำวัน
บริษัท ไร้ท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562