หน้าที่ความรับผิดชอบ - ศึกษา เรียนรู้ รายละเอียดของสินค้า และบริการ - สร้างแบรนด์/คุมคุณภาพของแบรนด์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - วางแผนคิดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ - สร้างแคมเปญการตลาด ดูแลจัดการ และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผล (Google Analytics, Facebook Analytics) - บริหาร เรื่องDigital Marketing - วิเคราะห์สินค้าและความต้องการของลูกค้า และแนวทางการเพิ่มยอดขาย - ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-จัดทำเอกสารทางการขายและการตลาด -ดูแลและพัฒนาเว็บไซด์ของบริษัท -ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัท
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : *ตามตกลง*
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
•Follow up order from customers •Offer new products to customers. •Going out to fine new customer and contact new customers by telephone. •Prepare material for presentation such as price list, documents, pictures and brochure. Sometimes take the sample to give customers.
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : salary+allowance
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ตลอดจนการสื่อสารสู่ฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อกับผู้ขายต่างประเทศเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าที่ลูกค้าสนใจและเป็นสินค้าใหม่ -ติดตามและดูแลลูกค้า เพื่อให้ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง -ติดตามประวัติการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า เพื่อทำรายงานสรุปส่งให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : *negogiate*
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบ AP และบันทึกรายการปรับปรุงใน GL ได้ -คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าสู่ระบบ -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าออกจากระบบ -ออกใบส่งสินค้าตามเอกสารการจัดสินค้าจากระบบและส่งต่อให้ฝ่ายโลจิสติกส์ทำการขนส่ง -เช็คเอกสารและติดตามใบส่งสินค้าคืนจากฝ่ายโลจิสติกส์ -ตรวจสอบยอดลูกหนี้และจัดทำการวางบิลและการจัดเก็บเช็คหรือเงินสดตามระยะเวลาที่ถึงกำหนด -รับเงินสดหรือเช็คกลับคืนจากฝ่ายที่จัดเก็บ นำเข้าบัญชีธนาคาร -จัดทำราย
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยความถูกต้อง -จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวางบิลและรับชำระหนี้ รายวัน รายอาทิตย์และรายเดือน -จัดทำรายงานการรับเงิน รายอาทิตย์และรายเดือน -จัดทำประมาณการรับเงินรายเดือน -จัดทำงบกระทบยอดระหว่างบัญชีและธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นเพื่อทำการบันทึกบัญชี -บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโปรแกรมทางบัญชี -จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแฟ้ม
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-Provide administrative and secretarial service -Assisting MD in various matters -Arranging meetings, travel schedules, maintaining calender schedules of MD etc. -Arranging documents.
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : *negociate*
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-Act as the point of contact between MD and client. -Handle requests and queries appropriately -Manage diary and schedule meetings and appointments -Make travel arrangements -Take meeting notes where required -Devise and miantain MD's filling system
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-จัดทำบัญชีต้นทุน ป้อนข้อมูลต้นทุนเข้าระบบ -จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายหนี้เจ้าหนี้ -จัดทำรายงาน เพื่อประกอบการบริหารงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารและงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานในฝ่ายได้มอบหมาย
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.