เข้าระบบผู้สมัครงาน
Marketing Officer
- จัดทำโบว์ชัวร์ และเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขาย - ประสานงานกับฝ่ายโกดังสินค้าเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าคงเหลือ เพื่อการจัดทำโปรโมชั่น - ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อการจัดทำโปรโมชั่นสินค้าต่าง ๆ - ประสานงานกับผู้ขายต่างประเทศ เพื่อต่อรองราคาสินค้าในการจัดทำโปรโมชั่น
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : *negociate*
21 สิงหาคม 2562
พนักงานบัญชีต้นทุน
-จัดทำบัญชีต้นทุน ป้อนข้อมูลต้นทุนเข้าระบบ -จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายหนี้เจ้าหนี้ -จัดทำรายงาน เพื่อประกอบการบริหารงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารและงานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานในฝ่ายได้มอบหมาย
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
Office Administrator
-Provide administrative and secretarial service -Assisting MD in various matters -Arranging meetings, travel schedules, maintaining calender schedules of MD etc. -Arranging documents.
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : *negociate*
21 สิงหาคม 2562
Sale Executive
•Follow up order from customers •Offer new products to customers. •Going out to fine new customer and contact new customers by telephone. •Prepare material for presentation such as price list, documents, pictures and brochure. Sometimes take the sample to give customers.
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : salary+allowance
21 สิงหาคม 2562
พนักงานบัญชีลูกหนี้
-จัดเตรียมเอกสารการวางบิล การรับชำระเงิน ตลอดทั้งการติดตามหนี้ รับชำระหนี้ นำเงินสด/เช็ค ฝากเข้าบัญชีธนาคาร รวมทั้งการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยความถูกต้อง -จัดทำรายงานเกี่ยวกับการวางบิลและรับชำระหนี้ รายวัน รายอาทิตย์และรายเดือน -จัดทำรายงานการรับเงิน รายอาทิตย์และรายเดือน -จัดทำประมาณการรับเงินรายเดือน -จัดทำงบกระทบยอดระหว่างบัญชีและธนาคารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
20 สิงหาคม 2562
พนักงานบัญชี-แผนกดำเนินการ
-รับผิดชอบออกบิลส่งสินค้า -รับผิดชอบเช็ครายการสินค้าเข้า สภาพสินค้าและจัดแบ่งสินค้าเพื่อเตรียมนำส่งให้แก่ลูกค้า(กรณีเป็นสินค้าสดที่เข้าประจำอาทิตย์) -รับผิดชอบตรวจสอบราคาขายจากผู้ขาย -รับผิดชอบตามบิลจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
พนักงานขับรถส่งสินค้า
ขับรถนำสินค้าส่งให้แก่ลูกค้าด้วยความระมัดระวัง สถานที่ส่งสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในย่านสุขุมวิท สาธร สีลม เป็นต้น
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1. วางแผนและ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคม นักบัญชี (GAAP) และนโยบายของบริษัท 2. ดูแลและจัดทำงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการทำแผนภูมิบัญชีต่างๆ บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ ถาวร เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝาก 3. จัดการระบบงานบัญชีภายใน บริหารบัญชีลูกหนี้และการรับชำระเงิน ควบคุมกระบวนการออกใบสำคัญจ่ายเพื่อการดำเนินงานและ รายจ่ายลงทุนของบริษัท 4. วางแผนควบคุมจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี
-บันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆ ในระบบ AP และบันทึกรายการปรับปรุงใน GL ได้ -คำนวณต้นทุนสินค้านำเข้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการนำสินค้าเข้าสู่ระบบ -บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการขายสินค้าออกจากระบบ -ออกใบส่งสินค้าตามเอกสารการจัดสินค้าจากระบบและส่งต่อให้ฝ่ายโลจิสติกส์ทำการขนส่ง -เช็คเอกสารและติดตามใบส่งสินค้าคืนจากฝ่ายโลจิสติกส์ -ตรวจสอบยอดลูกหนี้และจัดทำการวางบิลและการจัดเก็บเช็คหรือเงินสดตามระยะเวลาที่ถึงกำหนด -รับเงินสดหรือเช็คกลับคืนจากฝ่ายที่จัดเก็บ นำเข้าบัญชีธนาคาร -จัดทำราย
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
พนักงานบัญชี-แผนกบัญชี
-วิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นเพื่อทำการบันทึกบัญชี -บันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบโปรแกรมทางบัญชี -จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแฟ้ม
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
พนักงานธุรการคลังสินค้า
-เดินเอกสาร -พริ้นต์สติกเกอร์ -ลงสต๊อก -ช่วยงานในคลังสินค้า
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000+
21 สิงหาคม 2562
พนักงานโรงงาน
-ดูแล เก็บรักษาสินค้าให้อยู่ในสภาพดี -ดูแล รักษาห้องเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบและสะอาดอยู่เสมอ -จัดสินค้า เพื่อเตรียมนำส่งให้แก่ฝ่ายขนส่งโดยถูกต้องทั้งรหัส ชื่อ ปริมาณ และขนาด -ดูแล รักษาอุปกรณ์ วัสดุเครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพดีและสะอาด รวมทั้งเป็นระเบียบอยู่เสมอ
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9000+เบี้ยขยัน+OT
20 สิงหาคม 2562
Executive Secretary
-Act as the point of contact between MD and client. -Handle requests and queries appropriately -Manage diary and schedule meetings and appointments -Make travel arrangements -Take meeting notes where required -Devise and miantain MD's filling system
บริษัท กูร์เมท์ วัน ฟู้ดส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 สิงหาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560