เข้าระบบผู้สมัครงาน
การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับการบริการ/ ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างสัมพันธ์ จัดเก็บข้อมูลลูกค้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการขายและการบริการ ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธืเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-25,000บาท
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
ดูแลงานทั้งหมดด้านบัญชี-จัดซื้อ-บุคคล ที่โรงแรม จ.ปราจีนบุรี - งานบัญชีทั่วไป ควบคุมเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบเอกสาร AP/AR - สามารถวิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่าย (Cost Control)ได้ - ทำงานขึ้นตรงกับ CFO และคอยติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชี ที่สำนักงานใหญ่ กทม. ผู้ที่ผ่านงานบัญชีธุรกิจโรงแรมมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี มีที่พักในโรงแรมให้)
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : เริ่มต้น 30,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
เรามองหาคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ชอบความท้าทาย เพื่อมาร่วมทีม "ผู้จัดการฝึกหัด" ของเรา ตำแหน่งนี้จะฝึกและสอน เพื่อให้คุณพร้อมที่จะก้าวสู่การเป็น "ผู้บริหาร" ที่ดีในอนาคตอันใกล้ - คุณจะได้ทำงานและได้รับการสอนงานที่ใกล้ชิดจากผู้บริหาร (GM) โดยตรง - คุณจะได้ทำงานร่วมกับหลายๆแผนก ผ่านโปรเจคต่างๆ เพื่อจะได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์ที่หลากหลายรอบด้าน - คุณจะได้เรียนรู้การบริหารงาน-บริหารคนอย่างเข้มข้น เพื่อปูพื้นฐานและสร้างประสบการณ์สู่การเป็นผู้จัดการที่ดี **ตำแหน่งนี้จะให้โอกาสคุณได้เติบโตเร็วกว่าตำแ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
- ขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ปฏิบัติงานโดยให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด - ปฏิบัติงานดูแลฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ - ประสานงานระหว่างฝ่ายขายและแผนกอื่นๆภายในของบริษัท - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
1.ฝึกอบรมการใช้งานเครื่องมือต่างๆให้กับลูกค้า และพนักงานขาย 2.ร่วมงานกับวิศวกรฝ่ายบริการในการแก้ไขบัญหาการใช้งานของเครื่อง 3.ร่วมมือกับพนักงานขายในการขายสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 9 ธ.ค. 2562
- รับออเดอร์ เสิร์ฟอาหาร และดูแลลูกค้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
-ดูแลรับผิดชอบความสะอาดและความสวยงามของสวน ต้นไม้ต่างๆบริเวณโดยรอบโรงแรม -ควบคุม/จัดงาน/สอนงาน ให้คนสวนหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
- เขียนภาษาซี หรือ Visual Basic หรือ LabView - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
1.ดูแลซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ ภายในอาคาร 2.มประสบการณ์ทำงานติดตั้ง / เดินสาย / ดัดท่อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3.ช่างไฟฟ้า แมคคาทรอนิกส์ ทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักรภายในโรงงาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หาข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ทางบริษัทให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
Marketing ธุรกิจโรงแรม / ร้านอาหาร -วางแผนการตลาดเพื่อหาลูกค้าเข้าพัก -คิดกิจกรรม ทำ Promotion ต่างๆ ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับโรงแรม และลูกค้าร้านอาหาร -ปฏิบัติงานรวมกับฝ่ายขายของโรงแรม ฝ่ายขายร้ายอาหาร และ งานจัดเลี้ยง -สามารถนำแนวคิดของฝ่ายบริการไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมได้
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ : ออกแบบ / ควบคุมงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุม ห้องTraining ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ / Auditorium
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-35,000 บาท/เดือน + เงินพิเศษค่าออกแบบ/คุมงาน
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ดูแลและบริการลูกค้าชาวญี่ปุ่น -แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าญี่ปุ่นและประสานงานไปยังแผนกที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30000-40000 ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
หน้าที่ : ออกแบบระบบ/ควบคุมงานติดตั้ง งานระบบ Security System เช่น CCTV,Access Control, Fire Alarm system ประสบการณ์ : ผู้ที่เคยผ่านงานการออกแบบติดตั้งงานระบบข้างอย่างใกอย่างหนึ่งหรือหลายระบบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000-35,000 บาท/เดือน + เงินพิเศษค่าออกแบบ/คุมงาน
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
สามารถใช้เครื่องมือวัดติดต่อกับคอมพิวเตอร์ได้
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
- สามารถทำ Program สั่งงาน Robot ได้ ลักษณะการทำงาน pick place - มีความรู้ PLC เป็นอย่างดี - สามารถทำ Program รายงานผลผ่าน Lab-view ได้
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 ถึง 60,000 บาท
วันที่ : 11 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562