กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม


ด้วย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีการ และตำแหน่งานพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครสอบบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เลขที่ 49 ซอย 30 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


0-2278-8400-19


0-2298-5606


ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและเตรียมเอกสารด้านวิชาการ และรายงานอื่นๆ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอก งบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี ของส่วนราชการ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น และมีหลักฐานตรวจสอบได้ เป็นต้น
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.