กรมบัญชีกลาง


ด้วย กรมบัญชีกลาง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบบแข่งขันฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


0-2270-6400


02-127-7142


ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจ วิเคราะห์ ตรวจสอบในการเบิกจ่ายฎีกาเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและอื่นๆ ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของทางราชการ จัดทำรายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต้อผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 12 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบการจัดทำบัญชีและเก็บรักษาบัญชี รวมทั้งเอกสารประกอบการลงบัญชีของหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และตรวจสอบการทำงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งการตรวจสอบบัญชี ตรวจวิเคราะห์งบดุล บัญชีกำไรขาดทุน เพื่อควบคุมให้การทำงานของผู้ตรวจบัญชีรับอนุญาต ทั้งการตรวจสอบบัญชี
กรมบัญชีกลาง
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2 งาน
1

รับสมัครงาน > กรมบัญชีกลาง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.