Wisdom Vast


เป็นผู้ให้บริการด้านการพัฒนาซอฟแวร์ให้กับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย


(บางกรวย ) นนทบุรี 11130


061-5747463, 089-2855717, 092-6982295ประกันสังคม
ตรวจสุขภาพประจำปี
มุมชา/ กาแฟ/ โอวัลติน / ขนมหวาน
อาหารกลางวัน
วันหยุดประจำปี 16 วัน/ปี
วันลาพักร้อน 7 - 12 วัน
ทำงานแบบ WFH (บางตำแหน่ง)
กิจกรรมต่างๆตามเทศกาล

1. วิเคราะห์ และออกแบบระบบ Flow การทำงานของระบบ 2. การออกแบบ Database ที่ดีและเหมาะสมกับโครงการ 3. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ผลและแผนการดำเนินงานของโครงการจาก PM 4. จัดประชุมเพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน จากโปรแกรมเมอร์ในทีม 5. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ เช่น Requirement Specification , System Design 6. สื่อสารกับลูกค้า เพื่อประสานงานและรับ Requirement
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. เก็บ รวบรวม ประสานงาน วิเคราะห์และทำความเข้าใจในความต้องการด้านระบบงานและลักษณะธุรกิจของลูกค้า 2. ออกแบบ จัดทำ Work flow , System flow และ Diagram ต่างๆสำหรับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า 3. ออกแบบและจัดทำ Presentation, เอกสาร Proposal และสามารถนำเสนอผลงานต่อลูกค้าได้ 4. ติดต่อประสานงานโครงการกับ องค์กรภาครัฐ เอกชน และ ทีมบริหารโครงการ 5. จัดทำ Business Requirement Document 6. ติดตามทีมงาน และจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงาน 7. ควบคุมกระบวนการพัฒนาซอฟท์แวร์ กับทีมพัฒ
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000 / เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. รับงานและความต้องการจากลูกค้าและติดต่อประสานงานกับบริษัท 2. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา NodeJS ร่วมกับ Angular 2 / Angular 6 
3. พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา React , VueJS
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000 / เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. ทำงานร่วมกับทีมและลูกค้า รวมทั้งประชุมวางแผนงาน และตรวจสอบแนะนำ 2. เขียน iOS Application ด้วย Swift 3.พัฒนา application ทำ Unit Test และ Deploy ในส่วนที่รับผิดชอบ
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 38,000 บาท/เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
● Write clean, functional, performant, and maintainable codes for backend applications. ● Build well back-end logics for system administration. ● Coordinate/work with other departments - Project Manager , System Analyst , Business Analyst , UX/UI Designer , Web Developer , Android Developer , iOS Developer and System Engineer. ● Develop ideas for new trends and practical technology for serving business proposal.
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000 / เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. ทำหน้าที่เป็นตัวกลางเพื่อสื่อสาร ประสานงาน รับฟังรายละเอียดความต้องการของลูกค้า และหน่วยงานภายในบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ของโครงการ และให้โครงการสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 2. ติดตามความคืบหน้าของงานเพื่อให้งานของโครงการสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานที่กำหนด 3. ปฏิบัติงานด้านเอกสารของโครงการ เช่น บันทึกรายงานการประชุมโครงการ , จัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าโครงการ , จัดทำแผนงานโครงการ , หนังสือส่งมอบงาน และเอกสารภายในโครงการ 4. จัดทำแฟ้มเอกสารโครงการ, รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่ม
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-28,000 / เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. รับผิดชอบเสนองานขายที่เป็นโครงการ (Project) ภาครัฐ และ เอกชน ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. หาลูกค้าเพิ่มตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3. รับฟังปัญหาและความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดทำขอบเขตงานโครงการ 4. บริหารความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท 5. ขยายตลาด ดูแลฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ 6. ออกเยี่ยม Dealer และ Vendor เพื่อสร้างมิตรภาพและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับบริษัท รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี ความน่าเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของบริษัทต่อลูกค้า รวมทั้งมองโอกาสในการดึงงานเข้าบริษัท 7. ปร
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 / เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
- สามารถตัดต่อคลิปวีดีโอ เเละทำกราฟิกได้ - สามารถใช้โปรเเกรม Live Streaming ผ่านระบบ OBS ได้ (ช่องทาง Social Media) - สามารถถ่ายภาพนิ่งเเละวิดีโอ - สามารถจัดไฟสำหรับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ - รับผิดชอบการตัดต่อ วางแผนการตัดเรียบเรียงเรื่องราวได้ตรงตามบรีฟ - ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล หรือความสมบูรณ์ของไฟล์ได้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Wisdom Vast
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 / เดือน
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

รับสมัครงาน > Wisdom Vast
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.