บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด


บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด เป็น Industrial solution provider ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ วิจัยและพัฒนา สร้างและติดตั้งเครื่องจักรต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ระบบลำเลียงขนถ่ายวัตถุดิบทุกประเภท, ระบบอัตโนมัติ (automation system), ระบบไฟฟ้าและควบคุมด้วย PLC, งานโครงสร้างโรงงานและเครน, ระบบแขนกลอัตโนมัติ, ปรับปรุงเครื่องจักรเดิมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่, ผลิตชิ้นส่วนมาตรฐาน และงานออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรมเฉพาะงาน หรือตามความต้องการของลูกค้า ด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมากว่า 30 ปี เรารับงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ กว่า 40 คนกับทีมช่างฝีมือสูง ที่มากด้วยประสบการณ์ ภูมิปัญญา องค์ความรู้สะสมกอปรกับความรู้ใหม่ ประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดในการค้นคว้าวิจัย รวมถึง การให้คำปรึกษาและออกแบบกระบวนการผลิตทั้งระบบ ตอบโจทย์ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ แลสามารถรองรับอุตสาหกรรมการผลิตในสาขาต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมหลากหลาย


เลขที่ 1 หมู่ 10 ซ.วัดมหาวงษ์ ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรง อ.พระประแดง


(พระประแดง ) สมุทรปราการ 10130


081-82142501. ชุดฟอร์มประจำปี
2. ปรับเงินเดือนประจำปี
3. ค่าพาหนะ (บางตำแหน่ง)
4. ปั่นกำไรจากผลงานแบ่งคืนให้
5. ประกันสังคม /กองทุนทดแทน
6. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง (บางตำแหน่ง)
7. ฝึกอบรมพัฒนาทักษะตามสายงาน
8. สันทนาการ (เปตอง,เทเบิ้ลเทนนิส)
9. โบนัสตามผลประกอบการ/รายบุคคล
10. ตรวจสุขภาพประจำปี (ตามข้อกำหนด)
11. อุปกรณ์เซฟตี้ประจำตัว (ตำแหน่งเฉพาะ)
12. ค่าอาหารกลางวัน วันละ 50 บาท (แบบมีเงื่อนไข)
13. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อายุงาน 6 เดือนขึ้นไปสมัครได้)

บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
× บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. สนับสนุนงานด้านความปลอดภัย 2. ดำเนินการเข้าร่วมงานความปลอดภัยกับลูกค้าไซต์งาน 3. จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงานกับราชการ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. ตัดวัสดุตามรายการที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบให้แผนกที่เกี่ยวข้อง 2. ทำการเบิกวัสดุที่ใช้ไปอย่างถูกต้อง 3. จัดการเก็บวัสดุให้มีความเป็นระเบียบและหาง่ายต่อการใช้งานครั้งต่อไป 4. ขับรถยกได้ 5. สามารถทำงานบนที่สูงเกิน 3 เมตร ขึ้นไป
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 - 15,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. จัดทำข้อมูลในการเสนอราคา (Estimation Cost) 2. สั่งวัสดุและทบทวนสอบการสั่งวัสดุ 3. จัดทำแผนงานการออกแบบ (Project Schedule) ติดตามและปรับปรุง 4. ออกแบบ/เขียนแบบระบบไฟฟ้าควบคุมทั้งในส่วนของ Hardware และ Software 5. ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรและระบบควบคุมทั้ง in house และ on site
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. ตรวจเช็ค ปรับปรุง ดูแลรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/เครื่องจักรในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งาน 2. ดูแลระบบระบายอากาศภายในอาคาร 3. ดูแลไม่ให้มีสัตว์หรือแมลงเข้ามารบกวนภายในโรงงาน
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. เชื่อมตามแบบ ประกอบเหล็ก / โลหะตามแบบที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 2. ติดตั้งงาน ประกอบงานเหล็ก และงานเชื่อมเหล็ก 3. เชื่อมไฟฟ้า เชื่อม Co2 และเชื่อมอาร์กอน 4. ออกไซต์และค้างไซต์งานเพื่อติดตั้งเครื่องจักรให้ลูกค้าในบางครั้ง
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 22,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. ทำแบบ Detail สเก็ตแบบและวัดพื้นที่หน้างาน ทำการเขียนแบบ บันทึกการทบทวน ทวนสอบการเขียนแบบ 2. รวบรวมข้อมูลของงานนั้น 3. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. ทำการประกอบตู้ Control ไฟฟ้าตามแบบงาน 2. ทำการ PM และซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 3. สำรวจ Site งานและติดตั้งได้ 4. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
1. ขับรถส่งชิ้นงาน และส่งเอกสารต่าง ๆ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,500 - 17,500 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.