กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย


ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฎิบัติการ และตำแหน่งประเภททั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2566 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้


3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต


(เขตดุสิต ) กรุงเทพมหานคร 10300


0-2637-3000ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ กำหนดคุณลักษณะของเครื่อง จัดระบบติดตั้ง เชื่อมโยงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ศึกษา วิเคราะห์ออกแบบเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้การใช้คำสั่งต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2566
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2566
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปโดยสะดวก ราบรื่น และการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 25 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2566
ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกลยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 22 พ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.