กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)


ด้วยกรมธุรกิจพลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ตำแหน่งวิศวกร ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า ตำแหน่งวิศวกรโยธา ตำแหน่งนายช่างเทคนิค และตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคล ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 19 เลขที่ 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร


(เขตจตุจักร ) กรุงเทพมหานคร 10900


02-794-4000


0-2794-4300


ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลข้อมูลและการดำเนินงาน ติดตามตรวจสอบ สภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดและรวมทั้งการสื่อสารแล
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
ส่งเสริมการกำหนดมาตรฐานระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมน้ำมันเชื้อเพลิงการกำกับกับดูแลการประกอบกิจการควบคุมน้ำมันเชื้องเพลิง และการกำกับดูแลขนส่งกิจการน้ำมันเช
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 18,000 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ออกแบบ ก่อสร้าง และ บำรุงรักษา ด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจำหน่าย การใช้พลังงาน และการบำรุงรักษาแหล่งพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และควบคุม ดูแลการปฏิบัติง
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,000-16,500 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบเดียวกัน ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมีทั่วไป เคมีวิเคราะห์ เคมีปฏิบัติ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อ
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
- จัดเตรียม ดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทาทะเบียน การเบิกจ่ายวัสดุ และเคมีภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ได้
กรมธุรกิจพลังงาน (กระทรวงพลังงาน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
วันที่ : 21 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.