มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรสาธารณกุศล เริ่มด าเนินกิจกรรมตั้งแต่ปีเมื่ ปีพ.ศ.2524มีวัตถุประสงค์ ในการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท าทารุณ และถูกแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ โดยประสานความ ร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพในการใช้มาตรการทางกฎหมาย สังคมสงเคราะห์ และการแพทย์ นอกจากนี้ยังรณรงค์เพื่อให้เกิดการป้องกันคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัยทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน เนื่องจากในขณะนี้มูลนิธิฯ ยังขาด บุคลากรหลายต าแหน่ง จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่านประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ใน


เลขที่ 979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่


(เขตธนบุรี ) กรุงเทพมหานคร 10600


0-2412-1196, 0-412-0739, 0-2864-1421ไม่พบตำแหน่งงานว่าง หรือ ปิดรับสมัครแล้ว

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.