สำนักงานศาลยุติธรรม


ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลยุติธรรมในตำแหน่งงาน นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งงานนักวิชาการพัสดุปฏิบัะคิการ จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังต่อไปนี้


อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร


(เขตจตุจักร ) กรุงเทพมหานคร 10900


0 2541 2339 และ 0 2541 2899


02 541 2350 - 51 1179 และ 1181


ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ การตอบข้อหารือ วินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ที่เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการ ควบคุม ดูแล และให้คําแนะนําเกี่ยวกับข้อมูล ถอยคํา ข้อเท็จจริง เพื่อการด
สำนักงานศาลยุติธรรม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,500 – 16,500 บาท
วันที่ : 8 มิ.ย. 2565
จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการบัญชี
สำนักงานศาลยุติธรรม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,500 – 16,500 บาท
วันที่ : 8 มิ.ย. 2565
รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ และดำเนินการจัดหารพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงการจัดทำรายละเอี
สำนักงานศาลยุติธรรม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราเงินเดือน 15,500 – 16,500 บาท
วันที่ : 8 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.