กรมการพัฒนาชุมชน


ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้


ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่


(เขตดอนเมือง ) กรุงเทพมหานคร 10210


02-1416047


02-1438905-7


ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : จำนวน 14 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2565
จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายกำหนด รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อให้ใช้ประกอบในการทำงบประมาณประจำปีของหน
กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : จำนวน 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2565
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผน สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในชุมชนประเภทต่างๆ รวมถึงแสวงหาและพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และเครือข่ายองค์กรปร
กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : จำนวน 95 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2565
สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ ตรวจสอบ แก้ไข และกำหนดรายละเอียดของงานให
กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนระหว่าง 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

รับสมัครงาน > กรมการพัฒนาชุมชน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.