กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


ด้วยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี


(เขตพญาไท ) กรุงเทพมหานคร 10400


0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567


0-2644-8746


สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพื่อให้ตรงตามหลักวิชาช่างความต้องการของหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรังวัดและงานคำนวณ เพื่อระยะ ระดับ มุมพื้นที่ลักษณะ และขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ เช่น การจัดทำบันทึกข้อมูล และรายละเอียดต่างๆ เป็น
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเกี่ยวกับ ชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดทำคู่มือการใช้คำสั่งต่างๆ กำหนดคุณลักษณะ ติดตั้งและใช้เครื่องมือชุดคำ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 18,000 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ปฏิบัติหน้าที่ด้านช่างเทคนิค ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ดูแล บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบโทรศัพท์ ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค ครุภัณฑ์สำ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำและการดำเนินการต่างๆ ในด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี รายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณรายรับ-รายจ่าย รวมถึงการจัดทำเอกสาร การยืมเงินทดลองราชการ เงิน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน เดือนละ 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรกลให้มีสภาพที่จะปฏิบัติงานได้ตามปกติ รวมทั้งดูแลและบำรุงรักษาและแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กๆ น้อยๆ ของเครื่องจักรกล
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 13,800 บาท
วันที่ : 9 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.