บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)


...เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คือผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ เราให้บริการสินเชื่อที่มีหลักค้ำประกัน ประเภทสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์, สินเชื่อทะเบียนรถยนต์, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร, สินเชื่อที่ดิน, สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
ขณะนี้เรามีลูกค้ามากกว่า 3 ล้าน ราย ทั่วประเทศ บริษัทฯเปิดให้บริการลูกค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น,มากกว่า 7,416 สาขา


เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด


(เขตบางกอกน้อย ) กรุงเทพมหานคร 10700


06126524241. ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ และเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน)
3. ค่าเสื่อมสภาพรถ
4. ค่าคอมมิชชั่น
5. ค่าวิชาชีพพิเศษ (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
8. โบนัสพิเศษ
9. ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี
10. อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่
11. ค่ารักษาพยาบาล
12. ประกันสังคม
13. ประกันสุขภาพ
14. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
15. ที่พักพนักงาน

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- เขียนเว็บเพื่อการใช้งานภายในองค์กร - เขียนโปรแกรมและดูแลระบบ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์และประสานงานแก้ไขระบบ - ปรับปรุง ดูแล และแก้ไข ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบ *สถานที่ปฏิบัติงานติดรถไฟฟ้า MRT บางพลัด **กรณีมาจากต่างจังหวัด.มีที่พักสวัสดิการใกล้ที่ทำงานให้ ***รับสมัครด่วนมาก***
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-23,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-เก็บสถิติ ประมวลผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา และประเมินผล ทำสรุปและรายงานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม -คิดสนับสนุนนโยบายความยั่งยืนของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และดำเนินโครงการต่าง ๆ -รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ประจำปี ตามมาตรฐาน GRI รวมถึงรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ศึกษาแนวทางการรับรองความยั่งยืนในระดับประเทศ (THSI) และระดับสากล (DJSI) เพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล -พัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืน เพื่อ
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20,000 – 35,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
• ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ • อัพเดตความคืบหน้าโครงการ ติดต่อประสานงานภายในโครงการรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ • เขียนแบบและแก้ไขแบบก่อสร้าง • ตรวจสอบเอกสารประมาณการสั่งซื้อวัสดุและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง • รับมอบนโยบายจากผู้จัดการโครงการและประชุมทีมงาน เพื่อสร้างความเข้าใจในแผนงาน รวมทั้ง มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนให้สามารถควบคุมดูแลและบริหารงาน บริหารทีมงานให้ บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด พร้อมรายงานแผนงานและผลการดำเนินงานประจำสั
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 28,000 - 40,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
•ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร •งาน Operation ภายในอาคาร ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในอาคาร เช่น Chiller, MDB, Generator, Lighting Control, Fire Alarm, CCTV, BMS เป็นต้น •ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในอาคารให้มีสภาพพร้อมใช้งาน •แก้ไขงานแจ้งซ่อมตามที่ได้รับการร้องเรียน •ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่นๆ เช่น วิศวกร โปรแกรมเมอร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซมเป็นไปด้
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1.เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม AUTOCAD และ Sketup หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 2.ออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรมหรือภูมิสถาปัตย์ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่ได้รับมอบหมาย 3.ประสานงานด้านแบบก่อสร้างระหว่างภายในและภายนอกองค์กร 4.สรุปผลการดำเนินงาน แบบ และงานในแต่ละสัปดาห์และรายเดือน ส่งผู้บังคับบัญชา 5.ควบคุม แก้ไข ปรับแบบให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของบริษัท ตลอดจนประสานงานฝ่ายก่อสร้างหน้างาน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่กำหนด 6.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- ต้อนรับลูกค้าด้วย Service mind - ให้ความรู้ คำแนะนำเกี่ยวกับเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในร้าน พร้อมทั้งเสนอโปรโมชั่นให้กับลูกค้า - รับออเดอร์เครื่องดื่มจากลูกค้าและจดจำความต้องการพิเศษ (เช่น ใส่น้ำตาลน้อย เพิ่มช็อต) - ทำเครื่องดื่มกาแฟ ช็อกโกแลต ชาเขียว ฯลฯ ร้อน เย็น ปั่น ตามสูตรของทางร้าน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ - จัดเตรียมสินค้า นับสต็อก สั่งวัตุดิบให้เพียงพอต่อการขาย - สามารถปฏิบัติหน้าที่แคชเชียร์ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน - ตรวจนับเงิน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000เดือน + ค่าคอมมิชชัน
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานของพนักงานสาขา ตรวจสอบความถูกต้องในการบวนการขอสินเชื่อ -สรุปผลการประเมินและรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสาขา -ตรวจสอบการทุจริตในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของพนักงาน -ประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง -ออกตรวจตามสาขาต่างจังหวัดทุกเดือน เดือนละ 15 วัน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-19,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-ทำหน้าที่เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายและประสานงานในการดำเนินคดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตั้งแต่ระดับต้นถึงชั้นศาล -ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย -จัดทำแบบฟอร์มหนังสือและสัญญาที่เกี่ยวกับกฎหมาย -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.