บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2374 ณ ประเทศอิตาลี และเป็นบริษัทระดับโลกที่แข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งใน บริษัทประกันภัยชั้นนำของโลก มีสำนักงานอยู่ในกว่า 50 ประเทศ และมีรายได้จากเบี้ยประกันภัยรวมกว่า 70.7 พันล้านยูโร มีพนักงานเกือบ 72,000 คนทั่วโลก และมีลูกค้าจำนวน 61 ล้านราย (ตัวเลข ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2019) เจนเนอราลี่ยังเป็นกลุ่ม บริษัทชั้นนำในภูมิภาคยุโรปตะวันตกและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในภูมิภาคยุโรปตะวันออก ยุโรปตอนกลางและภูมิภาคเอเชีย และ ในปี พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน บริษัท ที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลก โดยการจัดอันดับของ Corporate Knights


87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส ชั้น 16 ยูนิต 1601 และ 1607 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน


(เขตปทุมวัน ) กรุงเทพมหานคร 10330


0612706837- เงินเดือนประจำ
- เบี้ยขยัน
- อินเซ็นทีฟ (Incentive)
- โบนัสรายไตรมาส และรายปี ตามผลงาน
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
- ประกันสังคม

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
× บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่งาน - โทรติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต - เน้นการโทรออกหาลูกค้า/ ไม่ต้องไปพบลูกค้าเอง - มีระบบช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - มีระบบช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทีมงานคุณภาพสนันสนุนการขาย รายได้และสวัสดิการ **รายได้ 13,500-16,500 บาท (ไม่รวมอินเซนทีฟ) เป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท ** มีเงินเดือนประจำทุกเดือน (ไม่เกี่ยวกับยอดขาย) ** ผลตอบแทนพิเศษ (ตามความสามารถ) ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 แล
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่ อาคารสาทรธานี1 BTS ช่องนนทรี
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หน้าที่งาน - โทรติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันภัย เช่น ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันโรคร้ายแรง ให้กับผู้มุ่งหวังและปิดการขาย - เน้นการโทรออกหาลูกค้า/ ไม่ต้องไปพบลูกค้าเอง - มีระบบช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ - มีระบบช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ พร้อมทีมงานคุณภาพสนันสนุนการขาย รายได้และสวัสดิการ ** มีเงินเดือนประจำทุกเดือน (ไม่เกี่ยวกับยอดขาย) ** ผลตอบแทนพิเศษ (ตามความสามารถ) ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 และวันเสาร์ (เดือนละ 2 เสาร์) **
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- ดูแลทีมขายประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุและประกันมะเร็ง - สนับสนุนการทำงานของพนักงานในทีม - ควบคุมและวางแผนการขายของทีมตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วิเคราะห์ทีมงาน ปรับกลยุทธ์บริหารทีมเพื่อทำผลงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - สรุปรายงานการขาย และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานที่สำนักงานสาขาขอนแก่น
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. แชตให้คำปรีกษา แนะนำลูกค้า เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันมะเร็งและอื่นๆ ผ่านช่องทาง online (Facebook, IG, Line Ad, E-mail) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนด 2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และทำการปิดการขายได้โดยไม่ต้องโทรขายหรือออกไปพบลูกค้า
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
- โทรติดตามเพื่อให้บริการลูกค้าที่ค้างชำระเบี้ยประกัน - ให้บริการลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ในการติดตามการเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกัน - โทรติดตามโน้มน้าวลูกค้าในกรณีที่ต้องการยกเลิกกรมธรรม์ให้ถือต่อ - ประสานงาน แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าเบื้องต้น พร้อมทั้งติดตามผล - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับลูกค้าได้ เพื่อป้องกันการร้องเรียน
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1. ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในระดับเบื้องต้น ให้กับ user 2. วิเคราะห์ อธิบายปัญหาที่เกิดขึ้น และประสานงานแจ้งเรื่องไปยังทีมงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 3. ประสานงานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการเครือข่าย กรณีเกิดปัญหา หรือเมื่อต้องการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 4. จัดฝึกอบรมความให้ความรู้พื้นฐานเรื่องการใช้งานระบบ และอุปกรณ์ไอทีให้กับ user 5. สนับสนุน ช่วยเหลืองานด้าน admin ของฝ่ายขาย
บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันภัย (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.