สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)


ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 จังหวัดสงขลา (สวพ.8) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


เลขที่ 9/116 ถนนกาญจนวนิช ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่


(บางกล่ำ, หาดใหญ่) สงขลา 90110


074-445-905-6


074-445-907


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่างที่มี ลักษณะงานซึ่งต้องใช้ทักษะ ประสบการณ์ และความชำนาญการในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ เช่น การเก็บ คัดลอก รวบรวมข้อมูลสถิติ รับ-ส่งแบบข้อมูล และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ปฏิบัติงานธุรการทั่วไป งานรับ-ส่งหนังสือ งานพิมพ์ และงานเลขานุการ และ/หรือ ขับรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ช่วยปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ-ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บและค้นหาหนังสือเอกสารกรเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (กรมวิชาการเกษตร)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 30 มี.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.