Ancor Thailand
Ancor Thailand


ANCOR Thailand (formerly known as Parker Bridge Recruitment Thailand) is now part of an international network, ANCOR International (UK), that provides world class staffing solutions to their business partners across the globe.

We are a multinational staffing company currently present in Belarus, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Thailand, Ukraine, Uzbekistan. We are on a journey to become a market leading outsourcing company offering a diverse range of solutions across Thailand and SEA.
ANCOR (แอนคอร์) ดำเนินกิจการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 โดยให้บริการที่หลากหลายทางด้านการสรรหา ว่าจ้าง และให้คำปรึกษาทางด้านทรัพยากรบุคคล

สำนักงานใหญ่ของ ANCOR ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งอยู่ ณ กรุงเทพมหานครประเทศไทย โดยมีสำนักงานย่อยอีกหนึ่งแห่งที่จังหวัดชลบุรี

ในปี ค.ศ. 2021 รายได้ของ ANCOR ในประเทศไทยมีมูลค่าสูงกว่า 110 ล้านบาท โดย ANCOR เป็นหนึ่งในสมาชิกของหอการค้าประเทศอังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย

ANCOR เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทจัดหางานระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียกลาง รวมถึงในทวีปยุโรป แอนคอร์อยู่ในรายชื่อบริษัทจัดหางานที่ใหญ่ที่สุด 30 อันดับแรกจากทั่วโลก จากผลสำรวจของสถาบันนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการจัดหาพนักงาน (Staffing Industry Analysts)ในปี ค.ศ. 2021
ประ


Unit 2-3, 13th Floor, O-NES Tower, 6 Sukhumvit 6, Sukhumvit Road, Khlong Toei, Bangkok


(เขตคลองเตย ) กรุงเทพมหานคร 10110


02-6532680ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
เครื่องแบบพนักงาน (บางตำแหน่ง)
วันลาพักร้อน
ลากิจ
ลาป่วยตามกฎหมายและบริษัทกำหนด
ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
โบนัส ( ตามผลประกอบการบริษัทฯ)
ปรับเงินเดือนประจำปี

Ancor Thailand
× Ancor Thailand
งาน Ancor Thailand
- การเตรียมการติดตั้ง ตรวจเช็ค และการบำรุงรักษาของเครื่องจักร - ให้การฝึกอบรม สาธิตฟังก์ชันของเครื่องจักร และสร้างความมั่นใจในการใช้งานที่ถูกต้องของเครื่องจักร - ซ่อมแซมเครื่องจักร และให้การสนับสนุนหลังการขาย - การสนับสนุนทางเทคนิคทางโทรศัพท์
Ancor Thailand
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 28,000 บาท/เดือน (ไม่รวม OT)
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
- สวัสดิการค่าอาหาร เดือนละ 1,200 บาท - เวลาทำงาน สัปดาห์ละ 5 วัน : 09:00 - 19:00 น. และ 12:00-22:00 น. - วันหยุด: สัปดาห์ละ 2 วัน ทำอาหารประเภท English & European(อาหารฟิวชั่น /Fusion Food) ทำอาหารสไตล์ยุโรปและตามสูตรของทางร้าน ปรุงอาหารให้ตรงและรสชาติตามสไลต์ของร้าน ประสานงานทั่วไปและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000 ( ไม่รวมรายได้อื่นๆ )
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
- ปฏิบัติงานขายเเละงานบริการภายในร้าน - เข้าใจความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบสนองความต้องการเเละสร้างความพึงพอใจให้เเก่ลูกค้า - ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีเเละมีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกครั้ง สวัสดิการ - ชุดยูฟอร์ม - ประกันสังคม - เบิกค่ารักษาพยาบาล (มีประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ) - วันลาหยุดพักผ่อนประจำปี - เงินสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานกรณีแต่งงาน, คลอดบุตร - เงินเปอร์เซ็นต์พิเศษจากยอดขายประจำวัน - โบนัสประจำปี (จากผลประกอบการของบริษัทฯ) เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม - ตรวจสุขภาพประจำปีฯ
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,890 บาท/เดือน + คอมมิชชั่น + โอที + เบี้ยขยัน
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
1.เตรียมการชำระเงินให้กับบริษัทประกันภัยในระบบและธนาคารออนไลน์ 2.รักษาค่าคอมมิชชั่น AR สำหรับเบี้ยประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัย 3.รวบรวม Performance OV/Challenging OV และค่าคอมมิชชั่นคงค้าง และการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4.จัดเตรียมการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ รวมทั้งออกใบรับรอง WHT 5.โต้ตอบกับบริษัทประกันเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน/ค่าคอมมิชชั่น/OV และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต 6.จัดทำภาษีซื้อและขาย เพื่อนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร 7.ตรวจสอบธุรกรรมบัญชีลูกหนี้
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายพื้นที่โฆษณา บนจอ LCD 2. หาลูกค้ารายใหม่รวมถึงรักษาฐานลูกค้าเดิม 3. จัดทําเอกสารนํามาเสนองบประมาณSales ขายด้านโฆษณาและปิดการขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า 4. ติดตามประเมินผลงานและความพึงพอใจของลูกค้า 5. มีความรับผิดชอบแก้ไขปัญหาการบริการ คำขอ และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเต็มที่ 6. ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในบริษัท เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า 7. ดูแลยอดขาย และสนับสนุนยอดขายสินค้าตามยอดที่ได้รับมอบหมาย 8. งานอื่นๆ เวลาทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์: 08:30 - 18:00 น วัน
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 60,000 +ค่าคอม +ค่าเดินทาง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
1. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอก และภายใน เพื่อแก้ไขปัญหาหรือให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างถูกต้อง 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น การออกบูธ, จัดงานอีเว้น และดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น 3. ทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมทางการตลาด 4. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของฝ่ายการตลาด 5. ติดต่อประสานงานกับแผนกบัญชีในการเบิกจ่าย เพื่อจัดทำใบวางบิล
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 20,000 บาท /เดือน
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
1.เตรียมการชำระเงินให้กับบริษัทประกันภัยในระบบและธนาคารออนไลน์ 2.รักษาค่าคอมมิชชั่น AR สำหรับเบี้ยประกันภัยโดยตรงกับบริษัทประกันภัย 3.รวบรวม Performance OV/Challenging OV และค่าคอมมิชชั่นคงค้าง และการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4.จัดเตรียมการชำระเงินให้กับซัพพลายเออร์ รวมทั้งออกใบรับรอง WHT 5.โต้ตอบกับบริษัทประกันเพื่อแก้ไขปัญหาการชำระเงิน/ค่าคอมมิชชั่น/OV และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการประมวลผลธุรกรรมบัตรเครดิต 6.จัดทำภาษีซื้อและขาย เพื่อนำส่งภาษีให้กับกรมสรรพากร 7.ตรวจสอบธุรกรรมบัญชีลูกหนี้
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 ก.พ. 2567
งาน Ancor Thailand
• To support end to end recruiting process as well as budget management. • In charge of all hiring activities; job posting, candidate search, phone and face to face interview with candidates and hiring managers. • Advertising job availability through online channels and other media. • Attending job fairs and other events and searching for talent • In charge of all recruiting paperwork, new hires follow up and assessment during probation. • Provide management team an update about all recrui
Ancor Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A + คอมมิชชั่่น
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน
1

รับสมัครงาน > Ancor Thailand
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.