บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด


เราเป็นบริษัทที่เปิดดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเหล็ก ทั้งทางด้านผลิต นำเข้า แปรรูปเหล็กและจำหน่ายมานานกว่าหลายสิบปี มีความมั่นคง และก้าวหน้า เจริญเติบโตในธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง และต้องการพัฒนาในด้านต่างๆ ต้องการผู้มีความสามารถ และทัศนคติที่ดีมาร่วมงานกับเรา เพื่อความก้าวหน้าไปร่วมกัน


เลขที่ 638 ซอยสุขสวัสดิ์ 35 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ


(เขตราษฎร์บูรณะ ) กรุงเทพมหานคร 10140


06418056081.ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน
2.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
3.ชุดฟอร์มพนักงาน
4.เบี้ยขยัน
5.โบนัส และการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
6.ค่าล่วงเวลา และค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง)
7.กิจกรรมสันทนาการต่างๆ

งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- จัดทำผังองค์กร - ประเมินผลการปฏิบัติงาน - สรรหา / ว่าจ้าง - ตรวจสอบการคิดคำนวณค่าแรง B-plus / OT - ฝึกอบรม / ISO - แรงงานสัมพันธ์ - ติดต่อราชการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - กรมแรงงาน แรงงานต่างด้าว ,visa , work permit - และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา (กรุงเทพฯ)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
ขายเหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กโครงสร้าง เหล็กแผ่น เหล็กเพลทหัวเสา ตัวซี ตัวแซด ท่อกลม เหลี่ยม แบน แฟลตบาร์ ตะแกรงฉีก - นำเสนอขายสินค้าและบริการทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ - จัดเตรียมข้อมูลลูกค้า/วิเคราะห์ลูกค้าก่อนนำเสนอขายสินค้าและบริการ - จัดเตรียมสื่อสำหรับเสนอขายสินค้าและบริการ เช่น ใบเสนอราคา สัญญาซื้อ-ขาย - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้า - ดูแลและบริการลูกค้าจนสิ้นสุดการขาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - สร้างความพึงพอ
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า - จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - จัดเตรียมสื่อสำหรับเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา สัญญาซื้อ-ขาย - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า - จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท - จัดเตรียมสื่อสำหรับเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา สัญญาซื้อ-ขาย - ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้า - ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าน้ำมัน+++
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
ดูแลและพัฒนาระบบ ERP ดูแลและพัฒนาโปรแกรม Autoflight, MRP , MAC5 และโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ เช่น Business Plus เขียนโปรแกรมและพัฒนาตามที่ได้รับมอบหมาย อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- ดูแลและ support sale ด้านงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง - เจรจาต่อรอง/นัดวันส่งมอบสินค้ากับลูกค้า - ดูแลควบคุม Stock วางแผนสั่งผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับยอดสั่งซื้อของลูกค้า - ติดตามลูกค้ากรณีงานมียอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นหรือน้อยลง - ประสานงานกับลูกค้าและโรงงาน กรณีงานมีปัญหา - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+ประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- ขับรถส่วนกลาง รับ-ส่งพนักงานไปติดต่องาน/ปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ดูแลความสะอาด ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งาน - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
1. ติดต่อผู้จัดจำหน่าย 2. จัดทำเอกสารสั่งซื้อสินค้า 3. จัดทำเอกสารใช้ในการออกของ 4. ติดตามการส่งมอบสินค้า 5. ติดต่อหน่วยงานราชการ 6. ติดต่อประสานงานเมื่อสินค้าพบปัญหา 7. จัดทำรายงานสรุปตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
- จัดเตรียมอาหาร และ เครื่องดื่ม ให้กับผู้บริหาร - ทำความสะอาดออฟฟิศ - ซักผ้า ตากผ้า รีดผ้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
1. จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า และวัตถุดิบ 2. ตรวจเช็คการจัดส่งสินค้า (ดูกล้อง CCTV) 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บ้านบึง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ความโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.