บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด


โรงสีข้าว และผลิตข้าวสารถุงจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
- เงินสนับสนุนพิเศษเมื่อทำงานครบจำนวนปี
- โบนัส
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานศพ งานบวช งานแต่ง
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- บ้านพักพนักงาน


98 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี


(ไพศาลี ) นครสวรรค์ 60220


056-373-011 ถึง 4


056-373015


ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- เบี้ยขยัน
- ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
- เงินสนับสนุนพิเศษเมื่อทำงานครบจำนวนปี
- โบนัส
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- เงินช่วยเหลืองานศพ งานบวช งานแต่ง
- ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- บ้านพักพนักงาน

บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
× บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.เสนอขายสินค้าได้ทุกประเภทที่บริษัทให้ขาย ให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านงานขาย รวมถึงทางเดินเอกสาร 3. ทำการเปิดบิลขายได้ทั้งระบบ และได้ทุกประเภทการขาย 4. ติดตามทวงถามการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า 5. ตรวจสอบเอกสารการขายสินค้า ก่อนส่งบัญชี ได้อย่างถูกต้อง 6. ประสานงานและสื่อสาร ให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1. ตรวจสอบเอกสารก่อนการรับชำระเงินและรู้ที่มาของเอกสาร 2.ทำการรับชำระเงินได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระบบบัญชีลูกหนี้ 3.ประสานงานและสื่อสาร ให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4.รู้ขั้นตอนการทำบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 5.รายงานผู้บังคับบัญชาเมื่อตรวจพบสิ่งผิดปกติจากการวิเคราะห์และปฏิบัติงานอย่างทันถ่วงที
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ตรวจเช็คสภาพรถพร้อมใช้งาน ซ้อมรถทุกชนิด เชื่อมโลหะ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ในบริษัท 2.เขียนโปรแกรม ปรับปรุงพัฒนา โปรแกรม ในบริษัท 3.เข้าใจการขาย online
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-50,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ออกแบบผลิตภัณ์ packing ต่าง ดูแล และ ออกแบบ facebook ออกแบบป้ายโฆณา ทำ vdo ตัดต่อได้ดี ลง youtube
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-50,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ออกแบบผลิตภัณท์ ออกแบบ โปสเตอร์ ส่งเสริมการขายต่างๆ ตัดต่อ คลิป vdo ลง youtube
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-50,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ทำvkskiให้กับผู้บริหาร รู้จักอาหารเพื่อสุขภาพ ให้พลังงานต่ำ
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-30000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
1.ดูภาพรวมทั้งหมดด้านการขาย 2.พัฒนาศักยภาพ เซลล์ เพิ่มยอดขาย 3.กำหนดกลยุทธ์ ทางด้านการขาย เพื่อถึงเป้าหมายที่บริษัท ตั้งไว้
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 40000-50000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
พนักงานขายข้าวสารบรรจุถุง ในห้างสรรพสินค้า ทำงานมีวันหยุดให้เดือนล่ะ 4 วัน
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12000-25000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
ซ้อมงานไฟฟ้าภายในโรงงาน ล้างแอร์
บริษัท ล้อพูนผลไรซ์มิลล์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : ไพศาลี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.