บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด


ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ


เลขที่ 111 ซอยรังสิต-นครนายก 42 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี


(ธัญบุรี ) ปทุมธานี 12130


02-199-2111 ต่อ 213 (ฝ่ายบุคคล)


02-101-1703


ประกันสังคม,ประกันอุบัติเหตุหมู่,เบี้ยขยัน,โบนัส ,ชุดฟอร์ม,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ วันเกิด ปีใหม่ สงกรานต์ ต้อนรับพนักงานใหม่,ท่องเที่ยวนอกสถานที่่ประจำปี,ตรวจสุขภาพประจำปี,กองทุนสวัสดิการพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิสชั่น,ค่าโทรศัพท์

บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
× บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
× บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ลงทะเบียนประวัติผู้เข้าตรวจ 2.จัดทำสรุปรายชื่อผู้เข้าตรวจ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ในสถานประกอบการต่างๆ 2.จัดเตรียมดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และปรับปรุงพัฒนางานตามระบบคุณภาพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.ให้บริการตรวจสุขถาพเคลื่อนที่ในสถานประกอบการต่าง ๆ 2.ส่งผลการตรวจสุขภาพ และให้คำแนะนำลูกค้า 3.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและปรับปรุงพัฒนา
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
- เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ - ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างและสิ่งส่งตรวจทางห้องห้องปฏิบัติการ - กำหนดแผนงานการตรวจวิเคราะห์ ประเมินคุณภาพ IQC , EQA
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 (หากค่าประสบการณ์น้อยกว่า 2 ปี) + ใบประกอบวิชาชีพ 5,000
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
- ควบคุมจัดการงานด้านการพยาบาล และงานบริการตรวจสุขภาพให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ - ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 Hospitel
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 20,000 บาท ค่าใบประกอบอีก 5,000 บาท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
ตรวจวิเคราะห์และรักษาด้วยเครื่องมือทางรังสีทั่วไป และการป้องกันอันตรายจากรังสีโดยใช้เครื่องฉายเอกซเรย์ถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ป่วย
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง+(ใบประกอบวิชาชีพ)
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1. การวางแผน และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในขั้นตอนต่างๆ 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. การประกันคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.เอกซเรย์ผู้ป่วย 2.ทำผลการเอกซเรย์เพื่อนำส่งรังสีแพทย์ 3.ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องเอกซเรย์
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1. ขับรถพาพนักงานไปออกหน่วยตรวจสุขภาพตามสถานประกอบการต่างๆ ในเขตกรุงเทพ และต่างจังหวัด 2. ดูแลรักษารถยนต์ ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นได้ 3. ทำความสะอาดรถยนต์ให้มีสภาพพร้อมใช
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
1.จัดทำฐานข้อมูลตรวจสุขภาพ 2.ประมวลผลการตรวจในระบบคอมพิวเตอร์ 3.จัดทำข้อมูลในการออกเล่มรายานผลการตรวจสุขภาพ
บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.