มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก


มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือ และคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 ปี โดยมูลนิธิฯ ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกทำทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง ถูกล่วงเกินทางเพศ ใช้แรงงานเด็ก โสเภณีเด็ก ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจ ซึ่งทางมูลนิธิฯได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกฏหมาย ด้านสังคมสงเคราะห์ และการบำบัดฟื้นฟู นอกจากนี้ยังรณรงค์เพื่อให้เกิดการป้องกันคุ้มครองเด็กทุกคนให้ปลอดภัยทั้งในระดับครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และยังเป็นผู้จุดประกายใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ทางความคิดโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านสังคม และกลไกเกี่ยวกับเด็ก โดยมีนโยบายหลัก คือการสร้างให้เกิด บรรยากาศแห่งความเอื้ออาทร และต้องการให้ทุกฝ่ายตระหนักว่าการคุ้มคลรอง สิทธิเด็กเป็นพัธกิจที่ต้องทำร่วมกัน ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว มูลนิธิฯ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่จะทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทางมูลนิธิฯ จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ดังนี้


979 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 12 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่


(คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่) กรุงเทพมหานคร 10600


0-2412-1196 , 0-2412-0739 , 0-2864-1421


0-2412-9833


ทำหน้าที่ รับแจ้งเรื่อง ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่กระบวนการ ในชั้นศาล และติดตามผลดำเนินการต่อไป
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 14 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.