กรมบังคับคดี


ด้วยกรมบังคับ ประสงค์จะรับจะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานประมาณ พนักงานราชการทั่วไป เพื่อปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและ ในส่วนภูมิภาค จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้


เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย


(เขตบางกอกน้อย ) กรุงเทพมหานคร 10700


0 - 2881 - 4819ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลและจัดทำข้อมูล สถิติ การรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดต่อนัดหมาย เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและเตรียมเอกสารด้านวิชาการ และรายงานอื่นๆ
กรมบังคับคดี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2567
รับจ่ายเงินในคดีเพ่ง ล้มละลาย วางทรัพย์ พร้อมนำเงินฝากธนาคาร รวบรวมใบเสร็จรับสเงินและใบสั่งจ่ายแต่ละวันเพื่อทำรายงานเงินคงเหลือประจำวันและผ่านรายการรับ - จ่ายเงิน ประจำวันไปบันทึกบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภทต่างๆ เพื่อจัดทำรางานการเงินประจำเืดอน เป็นต้น
กรมบังคับคดี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : จำนวน 9 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2567
ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การตรวจทานหนังสือ การลงทะเบียนรับ-ส่ง เวียนหนังสือ การบันทึกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหาหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุและครุภัณฑ์ พิมพ์หนังสือราชการต่างๆ และร่างโต้ตอบเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
กรมบังคับคดี
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : จำนวน 7 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : อัตราค่าตอบแทน 11,500 - 12,650 บาท
วันที่ : 10 ม.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 3 งาน
1

รับสมัครงาน > กรมบังคับคดี
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.