งาน วิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer) บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
วิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer)

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย)

อัตราค่าจ้าง 20,000 – 35,000

รูปแบบงาน สัญญาจ้างชั่วคราว (Contractor)

อัตรา 2

รายละเอียดงาน
-เก็บสถิติ ประมวลผลข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ปัญหา และประเมินผล ทำสรุปและรายงานความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อมและสังคม
-คิดสนับสนุนนโยบายความยั่งยืนของบริษัท เพื่อนำไปสู่การพัฒนา และดำเนินโครงการต่าง ๆ
-รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานความยั่งยืน (Sustainability Reporting) ประจำปี ตามมาตรฐาน GRI รวมถึงรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
-ศึกษาแนวทางการรับรองความยั่งยืนในระดับประเทศ (THSI) และระดับสากล (DJSI) เพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล
-พัฒนาระบบการประเมินความยั่งยืน เพื่อการประเมินที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-สร้างสรรค์และริเริ่มโครงการ ESG ต่าง ๆ ขององค์กร
-ประสานงาน ติดตาม รวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำฝ่ายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืนของบริษัท
-ส่งเสริมและกำกับการดำเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายเพื่อความยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศชาย อายุ 22-30 ปี
  2. จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
  4. มีทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียนบทความหรือรายงาน ในระดับ ดี
  5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ในระดับ ดีเยี่ยม โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Excel
  6. มีความรู้และเข้าใจงานด้านความยั่งยืน ESG ,CSR
  7. สวัสดิการ ตามตกลงกับทางบริษัท

สวัสดิการ
1. ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่ 8.30 - 17.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ และเสาร์สุดท้ายของเดือนเวลา 9.00 - 16.00 น.
2. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทมีหัวหน้าแนะนำงาน)
3. ค่าเสื่อมสภาพรถ
4. ค่าคอมมิชชั่น
5. ค่าวิชาชีพพิเศษ (เฉพาะสำนักงานใหญ่)
6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
8. โบนัสพิเศษ
9. ท่องเที่ยว/งานเลี้ยงประจำปี
10. อบรมพัฒนาพนักงาน นอกสถานที่
11. ค่ารักษาพยาบาล
12. ประกันสังคม
13. ประกันสุขภาพ
14. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
15. ที่พักพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

วิธีการรับสมัครงาน
- สมัครผ่านเว็บJobTH
- สมัครผ่านทาง Email : [email protected]
- ติดต่อเขียนใบสมัครด้วยตนเอง ณ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สาขาในพื้นที่ในแต่ละจังหวัด
- สอบถามหมายเลขติดต่อสาขาพื้นที่แต่ละจังหวัดได้ทางเบอร์โทรศัพท์

เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาใบรับรองการจบการศึกษา
3. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา
4. สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน

หมายเหตุ
ติดต่อ
คุณอติญา(ภีม)
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-483-8888 ต่อ 22004, 061-265-2424

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อ คุณภีม
โทรศัพท์ : 0612652424
เว็บไซต์ : https://www.muangthaicap.com/th/

รายละเอียดบริษัท
...เราจะดำรงความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจไมโครไฟแนนซ์...

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คือผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ เราให้บริการสินเชื่อที่มีหลักค้ำประกัน ประเภทสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์, สินเชื่อทะเบียนรถยนต์, สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร, สินเชื่อที่ดิน, สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์
ขณะนี้เรามีลูกค้ามากกว่า 3 ล้าน ราย ทั่วประเทศ บริษัทฯเปิดให้บริการลูกค้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในปัจจุบันมีพื้นที่ให้บริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศทั้งภาคเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และภาคใต้ รวมทั้งสิ้น,มากกว่า 7,416 สาขา

ข้อมูล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ข้อมูล บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
× รายละเอียด บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 27 มกราคม 2567

Junior Developer

Junior Developer

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

วิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer)

วิศวกรด้านความยั่งยืน (Sustainability Engineer)

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดระยอง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดระยอง

ระยอง (เมืองระยอง )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดตราด

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดตราด

ตราด (เมืองตราด )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดจันทบุรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี (เมืองจันทบุรี )

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา )

วิศวกรโครงการ

วิศวกรโครงการ

กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย )

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.