หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead

จังหวัด สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร)

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง 6,000 บาท

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
• กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปัจจุบันให้เป็นไปตามแนวทางที่ลูกค้ากำหนด
• ศึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ,วิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคด้านการตลาด
• วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและกำหนดแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาด
• จัดทำตันทุนวัตถุดิบและส่วนประกอบที่มีการพัฒนา ให้ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
• ประเมินความเป็นไปได้ทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ (กระบวนการผลิต, ความปลอดภัยทางด้านอาหารกฎหมายอาหาร, และบรรจุภัณฑ์)
• ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการกตลองสายการผลิตจริง
• ศึกษาและจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้า อายุการเก็บรักษาของสินค้าใหม่และสินค้าที่มีการปรับปรุง
• ควบคุมการวิเคราะห์ทดลอง ผลิตภัณฑ์ใหม่และสรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์
• ทบทวนและอนุมัติสูตรการผลิต
• ทำงบประมาณประจำปีของฝ่าย R&D และบริหารจัดการผลงานของฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญกับนโยบายและทิศทางธุรกิจของบริษัท
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอาหาร,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร,พัฒนาผลิตภัณฑ์,หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมอาหาร ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  3. มีความรู้ด้านวัตถุดิบ และสารประกอบ ด้านอุตสาหกรรม มีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสินค้า
  4. ประสบการณ์งานด้านงานระดับบริหาร
  5. ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
  6. มีทัศนคติที่ดี,สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ค่ากะ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ยูนิฟอร์ม
-เครื่องอุปโภคบริโภคประจำปี
-ของขวัญปีใหม่
-งานเลี้ยงปีใหม่
-เงินช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
-เงินเกษียณอายุพนักงาน
-กิจกรรมสันทนาการ
-รถรับส่งพนักงาน
-ของขวัญเพื่อรับขวัญบุตรพนักงาน
-เงินช่วยเหลือุปสมบท (ตามอายุงาน)
-เงินช่วยเหลืองานสมรส (ตามอายุงาน)
-เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานถึงแก่กรรม (ตามอายุงาน)
-สัมนาท่องเที่ยงประจำปี
-ศูนย์เลี้ยงเด็ก
-ห้องพยาบาล

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
- ส่ง E-mail : mrgrecruit@mrgshrimp.com
- สมัครผ่าน Apply Now

หมายเหตุ
- สัมภาษณ์งาน Online

บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด
เลขที่ 57/37 หมู่ที่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000
ติดต่อ คุณพิชญ์สินี เชาว์วิวัฒน์กุล
โทรศัพท์ : 0818578289
แฟกซ์ : 034834487
เว็บไซต์ : https://www.mrgshrimp.com/

รายละเอียดบริษัท
บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2543 เป็นบริษัทผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งชั้นนำระดับโลก บริษัทเราได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์กุ้งเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และวันนี้เราได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้ว

MRG เป็นบริษัทที่มีเจ้าของเป็นคนไทย 100% ด้วยทุนจดทะเบียน 210 ล้านบาท (ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ ปี 2554 โรงงานฝ่ายผลิตของเรา มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มมาตรฐานในการผลิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ MRG สามารถผลิตสินค้าได้มากกว่า 4 ตู้คอนเทนเนอร์ หรือประมาณ 60 ตันต่อวัน

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564


บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาด้านอาหาร / R&D Lead

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

Data Developer / เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

Data Developer / เจ้าหน้าที่พัฒนาฐานข้อมูล

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

Senior Material & Inventory Control Accounting Staff / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

Senior Material & Inventory Control Accounting Staff / เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

Export Sales Executive

Export Sales Executive

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

Marketing Coordinator / Sales Coordinator

Marketing Coordinator / Sales Coordinator

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

Business Development

Business Development

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ / Quality Creator / Quality Control

เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ / Quality Creator / Quality Control

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

นักวิเคราะห์ระบบคุณภาพทางเคมี/ นักเคมี / Chemical/Biological Scientist

นักวิเคราะห์ระบบคุณภาพทางเคมี/ นักเคมี / Chemical/Biological Scientist

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

เจ้าหน้าที่สรรหา / Recruitment Officer

เจ้าหน้าที่สรรหา / Recruitment Officer

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ / Senior Employee Relations

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ / Senior Employee Relations

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

ล่ามและนักแปลภาษาพม่า / Translator Relations (Myanmar)

ล่ามและนักแปลภาษาพม่า / Translator Relations (Myanmar)

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ / Event Promoter

เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ / Event Promoter

สมุทรสาคร (เมืองสมุทรสาคร )

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.