Account Executive

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)

เงินเดือน 25000

อัตรา 2-3

รายละเอียดงาน
ลักษณะงานที่ปฎิบัติ:
1) ทำงานเป็นทีมหรือเป็นอิสระ เพื่อหาช่องทางการขาย เบอร์โทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อติดต่อเข้าเสนองานขาย สร้างตารางกลุ่มลูกค้าเพื่อติดตามการขาย และ ปิดการขาย
2) เตรียมชุดเอกสารการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าหรือผู้เรียนทั้งประเภทองค์กรและบุคคลทั่วไป อาทิเช่น เอกสารแนะนำโครงการ (Proposal) เอกสารแนะนำสินค้า (Brochure/One page) สัญญาการให้บริการ (Service Agreement) ข้อกำหนดในการให้บริการ (Terms of Service) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) รวมถึง ใบเสนอราคา (Quotation) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) และ ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) เป็นต้น
3) สรุปยอดขาย ตัวชี้วัด การทำงานเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงเข้าร่วมประชุมตามที่ทีมตกลงกันไว้ อาทิเช่น Daily meeting
4) ศึกษาเทคนิคการขายใหม่ๆ เช่น การใช้ IT หรือ การนำเสนอรูปแบบใหม่ๆ เพื่อพัฒนางานขายอย่างต่อเนื่อง
สื่อสารในทีมขายและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ
5) บริหารจัดการลูกค้าหรือผู้เรียนประเภทองค์กรและบุคคลทั่วไป แบบครบวงจรตลอดระยะเวลาสามถึงหกเดือน ตั้งแต่
การเตรียมงาน Kick-off การปฐมนิเทศ การเรียนในระบบออนไลน์ การจบหลักสูตรและการนำไปใช้ รวมไปถึงวางแผนงานกิจกรรม สัมมนาต่างๆ (Workshop) โดยเฉพาะสำหรับองค์กร ที่สามารถทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Social Learning) โดยเป็นการทำงานร่วมกับผู้ดูแลห้องเรียนและผู้เรียน (Teaching Assistant) อย่างใกล้ชิด
6) ออกแบบ ดูแล และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโครงการ หรือ รายงานสรุปโครงการให้กับองค์กร (เป็นรายสัปดาห์ และ รายโครงการ) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ให้ตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ Workforce 4.0 ได้
7) ตรวจสอบคุณภาพบทเรียนออนไลน์ในทุกมิติ รวมถึงต้องเป็นผู้ใช้งานระบบในขั้น Super User สามารถแก้ไขปัญหา และ ให้คำแนะนำแก่ผู้ดูแลห้องเรียนและผู้เรียน (Teaching Assistant) ได้
8) วางแผนหรือกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มองค์กรมี engagement ที่ดี และ เกิดการใช้บริการต่อเนื่อง
แก้ปัญหาให้ลูกค้า โดยบริหารและทำงานร่วมกับทีมงานฝ่ายต่างๆให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีความเข้าใจเรื่อง OLE, 21st Century Skills, MOOC, และ E-learning เป็นอย่างดี สามารถนำเสนอสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีประสบการณ์ในสายงานบริการลูกค้า หรือ/และ ดูแลโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี
  3. Providing support for clients by learning about and satisfying their needs.
  4. Presenting and demonstrating the value of products and services to prospective buyers.
  5. Developing sales strategies and setting quotas.
  6. Building long-lasting, mutually beneficial relationships with external contacts and internal departments to create a better customer experience.
  7. Handling complaints and negotiations.
  8. Making cold calls or reaching out to prospects.
  9. Following up with prospects several times throughout the sales cycle to ensure needs are being met.
  10. Compiling and analyzing data to find trends.

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

วิธีการรับสมัครงาน
เงื่อนไขการจ้าง: ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะมีการทดลองงาน 3 เดือน

วันเริ่มปฏิบัติงาน: สามารถเริ่มงานได้ทันที

เอกสารและหลักฐานการสมัคร:

ประวัติส่วนตัว (CV) และนำแฟ้มผลงานหรือลิงค์ Portfolio มาประกอบการสัมภาษณ์ด้วย
สำเนาใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา
หนังสือรับรองเงินเดือน
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
การสมัคร: สามารถส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ผ่านทางอีเมล์ Marut@bangkokinnovationhouse.com หรือติดต่อสอบถาม คุณมารุต 0846385059

หมายเหตุ
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จำกัด(Bangkok Innovation House) หรือ แบรนด์สินค้าที่ชื่อว่า "Achieve" เป็นผู้ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ครบวงจร ตั้งแต่ MOOC platform, HR platform, Learning Designer, Studio and Production, Marketing and Sales, eLearning ที่คัดสรรมาเพื่อให้ผู้เรียนได้ประสบความสำเร็จ(achieve)ตามเป้าหมายในนิยามของตนเอง พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันชั้นนำ อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
บริษัทต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ รักการเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิดกล้าทำ เข้ามาร่วมทำงานไปกับเรา

บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด
บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด 183 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ ชั้น 15 ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ Marut Siriwatthana
โทรศัพท์ : 026519069
เว็บไซต์ : http://www.bangkokinnovationhouse.com

รายละเอียดบริษัท
เราเป็นผู้ให้บริการคอร์สเรียนออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้เรียนโดยเฉพาะ ชุดวิชาของเราเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะ สติปัญญา และศักยภาพอย่างเป็นระบบ โดยเราต้องการเป็นผู้ช่วยของท่านในการพัฒนาเส้นทาง (Pathway) สู่ความสามารถที่หลากหลายอันเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและในระดับโลก

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 13 กันยายน 2564


บริษัท บางกอก อินโนเวชั่น เฮ้าส์ จํากัด

Human Resource Manager

Human Resource Manager

Human resource managers are responsible for ensuring that the overall administration, coor..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Account Executive

Account Executive

ลักษณะงานที่ปฎิบัติ: 1) ทำงานเป็น..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Content Creator

Content Creator

We are searching for a driven, detail-oriented Content Creator to produce high-quality out..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Digital Marketing

Digital Marketing

Conduct online marketing efforts and create articles and contents for clients. Develop and..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Marketing Manager

Marketing Manager

At BIH, marketing is about understanding people — and building awareness about how our pr..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Business development

Business development

we are hiring another Business Development Manager to take over a mix of existing accounts..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


Learning Designer

Learning Designer

We are searching for a Learning Designer to devise curricula for our clients. The Learning..

กรุงเทพมหานคร (ปทุมวัน)


คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.