ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ชีวมวล

จังหวัด สตูล (ควนกาหลง)

อัตราค่าจ้าง ตามตกลง

รูปแบบงาน งานประจำ (Full Time)

อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. ลักษณะหน้าที่ :
- รับผิดชอบวางแผนบริหารจัดการภาพรวมการ
ดำเนินการของโรงไฟฟ้าให้เกิดผลกำไรสูงสุด
วางแผนและกำกับดูแลระบบการดำเนินการตามระบบ
บริหารคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ตลอดจนวางแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงไฟฟ้าอย่าง
ต่อเนื่อง
2. หน้าที่/ความรับผิดชอบ :
- จัดทำและดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO
9001 และ/หรือ ISO 14001 และ/หรือ TIS/OHSAS
- กำหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายร่วมกับฝ่ายบริหาร
- ทบทวนและปรับปรุงแผนงาน ในการบริหารโรง
ไฟฟ้าเพื่อให้มีประสิทธิภวพสูงสุด
- วางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงงานเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด
- วางแผนการลงทุน ในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้มีผล
ตอบแทนสูงสุด
- กำกับดูแลพนักงานภายในโรงไฟฟ้าให้ปฏิบัติ
หน้าที่ ตาม Job Description และ Work Instruction
ของแต่ละตำแหน่ง
- ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอด
จนหาวิธีการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
- อบรม ชี้แจง และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับระบบ
บริหารคุณภาพให้แก่ผู้ใช้งานเข้าใจ
- รายงานผลการปฏิบัติงานโรงไฟฟ้า ให้แก่ผู้บังคับ
บัญชารับทราบ รวมถึงความจำเป็นในการปรับปรุง
- ปฏิบัติงานอื่ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. จบปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล อุตสาหกรรม
  2. มีประสบการณ์ ด้านควบคุมการเดินเครื่อง และหรือ ซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าชีวมวล ไม่น้อยกว่า 5ปี
  3. มีประสบการณ์ ด้านบริหาร จัดการ โรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงไฟฟ้าทางภาคใต้

สวัสดิการ
1.ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
4.วันลาพักร้อนประจำปี
5.สัมนาท่องเที่ยวประจำปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท สเตพไวส์ จำกัด

วิธีการรับสมัครงาน
สมัครผ่าน Job TH หรือ ส่ง Email sukhathaitham@gmail.com

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
เลขที่ 27/17 หมู่ที่ 4 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ นนทบุรี 11140
ติดต่อ คุณนภาพร
โทรศัพท์ : 02-403-3461-4 ต่อ 6156
เว็บไซต์ : https://www.stepwisegroup.com/

รายละเอียดบริษัท
บริษัทฯ รับติดตั้งระบบประกอบอาคาร

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564


บริษัท สเตพไวส์ จำกัด

Supervisor ไฟฟ้า (งาน Solar Cell)

Supervisor ไฟฟ้า (งาน Solar Cell)

นนทบุรี (บางใหญ่ )

วิศวกรไฟฟ้า-เพศชาย (รับเฉพาะจบใหม่)

วิศวกรไฟฟ้า-เพศชาย (รับเฉพาะจบใหม่)

นนทบุรี (เมืองนนทบุรี )

Foreman ไฟฟ้า (งาน Solar Cell)

Foreman ไฟฟ้า (งาน Solar Cell)

นนทบุรี (บางใหญ่ )

วิศวกรประสานงาน (Coordination Engineer)

วิศวกรประสานงาน (Coordination Engineer)

นนทบุรี (บางใหญ่ )

วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน

สตูล (ควนกาหลง )

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ชีวมวล

ผู้จัดการโรงไฟฟ้า ชีวมวล

สตูล (ควนกาหลง )

วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวล

วิศวกรควบคุมหม้อไอน้ำโรงไฟฟ้าชีวมวล

สตูล (ควนกาหลง )

ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการงานก่อสร้าง

นนทบุรี (บางใหญ่ )

Supervisor โยธา

Supervisor โยธา

นนทบุรี (บางใหญ่ )

Project Coordinator

Project Coordinator

นนทบุรี (บางใหญ่ )

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.