ครูสอนวิชาพละศึกษา

เป็นครูสอนวิชาพละศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา

อัตรา : 1

เงินเดือน : 13,000-15,000

สวัสดิการ :
ประกันสังคม,อาหารเช้า-อาหารกลางวัน,ที่พัก(เฉพาะครูผู้หญิง),โบนัสประจำปี,บรรจุเป็นครูเอกชน,ปรับฐานเงินเดือนประจำปี

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านพละศึกษา
  • 2. ชายหรือหญิง
  • 3. อายุ23 - 45 ปี
  • 4. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้
  • 5. มีใบประกอบวิชาชีพ
  • 6. มีใจรักการสอน
  • 7. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

จังหวัด : ราชบุรี

วิธีการรับสมัครงาน :
สมัครออนไลน์
สมัครทางไปรษณีย์
สมัครด้วยตนเอง
สมัครทางอีเมลล์


โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา
84 หมู่2 ถนนท้าวอู่ทอง ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ ราชบุรี 70140
ติดต่อ คุณธนานาถ ขันแก้ว
032-281058
032-282684

รายละเอียดบริษัท
โรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ แบบอยู่ประจำของนักเรียนหญิง เปิดสอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นหลักคุณธรรม จริยธรรม ควบคู่กับการเรียนการสอน

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 14 สิงหาคม 2563


โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ

ครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพ

เป็นครูสอนวิชาการงานและพื้นฐานอาชีพระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รวมถึงสอนชมรมวิชาชีพตามความ..

ราชบุรี


ครูดูแลหอพัก(เด็กเล็ก)

ครูดูแลหอพัก(เด็กเล็ก)

ดูแลนักเรียนหญิง ระดับชั้นประถม1-3 อยู่ประจำหอพักนักเรียน ดูแลด้านระเบียบวินัย ความสะอาด ก..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูภาษาจีน

ครูภาษาจีน

สอนวิชาภาษาจีนนักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา ทำแผนการสอน เขียนบันทึกหลังสอน เป็นครูประจ..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูดูแลหอพัก(เด็กโต)

ครูดูแลหอพัก(เด็กโต)

มีหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำหอพักตั้งแต่ตื่นนอน(04.45 น.) , ดูแลการทำความสะอาด , ดูแลความเรี..

ราชบุรี


ครูสอนภาษาอังกฤษ

ครูสอนภาษาอังกฤษ

สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,จัดทำแผนการสอน,ทำบันทึกหลังสอน,..

ราชบุรี


ครูสอนวิชาแนะแนวการศึกษา

ครูสอนวิชาแนะแนวการศึกษา

สอนรายวิชาแนะแนวให้กับเด็กชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย ,ทำแผนการสอน,ทำบันทึกหลังสอน..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

เป็นครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา..

ราชบุรี


ครูสอนวิชาสังคม

ครูสอนวิชาสังคม

เป็นครูวิชาสังคมศึกษา สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูปฐมวัย

ครูปฐมวัย

เป็นครูสอนระดับปฐมวัย..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูคณิตศาสตร์

ครูคณิตศาสตร์

สอนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมศึกษา ทำแผนการสอน เขียนบันทึกหลังสอน เป็นครูป..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูสอนวิชาพละศึกษา

ครูสอนวิชาพละศึกษา

เป็นครูสอนวิชาพละศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูสอนวิชาภาษาไทย

ครูสอนวิชาภาษาไทย

เป็นครูสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้..

ราชบุรี (ปากท่อ)


ครูสอนนาฏศิลป์

ครูสอนนาฏศิลป์

เป็นครูสอนวิชานาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา..

ราชบุรี (ปากท่อ)


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.