เลขานุการฝ่ายแพทย์และองค์กรแพทย์

ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับสมัครแพทย์ ตรวจสอบคุณวุฒิ และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลประวัติแพทย์ การประเมินผลการทำงานของแพทย์ งานจัดการประชุมวิชาการของแพทย์ และองค์กรแพทย์

อัตรา : -

เงินเดือน : ไม่ระบุ

สวัสดิการ :
1.ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน และ ครอบครัว
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.กองทุนเงินทดแทน
4.กองทุนประกันสังคม
5.จัดฝึกอบรบและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
6.การแข่งขันสีฬาสีภายใน เครือ โรงพยาบาล
7.ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
8.โบนัสประจำปี
9.วันหยุดตามประเพณี

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
  • 2. ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
  • 3. มีทักษะด้านการประสานงาน
  • 4. บุคลิกภาพดี
  • 5. มีความรู้ด้านงานเลขา

สถานที่ปฏิบัติงาน :
โรงพยาบาลเจ้าพระยา

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
สมัครผ่าน Jobth , ทาง E-mail
กรณีเข้ามาสมัครด้วยตนเอง
1.ติดต่อกรอกใบสมัครที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4
วันจันทร์ - ศุกร์ สมัครงานในช่วงเช้าเวลา 8.00 น. - 11.00 น.
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
2.ส่ง Resume มาที่ hrchc@chaophya.com หรือ hrchc1235@gmail.com


โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )
113/44 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
02-0227676 หรือ 028847000 ต่อ 1235-1236 หรือ 064-7900802

รายละเอียดบริษัท
โรงพยาบาลเจ้าพระยาก่อตั้งขึ้นโดยมีขนาด 200 เตียง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ - นักธุรกิจ และประชาชนกว่า 1,500 คนร่วมกันถือหุ้นของโรงพยาบาล มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนมาแล้วอย่างดี ทั้งทางการแพทย์และการบริหารมีแพทย์ระดับอาจารย์ คอยรับปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ใกล้ใจกลางเมือง การคมนาคมสะดวก สามารถรับส่งผู้ป่วย ได้ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศทางด้านระบบระบบรักษาความปลอดภัย มีทางลาดรับส่งผู้ป่วยสู่พื้นดินทุกขั้น มีลานจอดรถ สามารถจอดได้ 300-400 คัน และมีต้นไม้ร่มรื่นรอบบริเวณ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 28 มิถุนายน 2563


โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )

Night Manager

Night Manager

1.วางแผน คิดค้นกลวิธีพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการช่วงนอกเวลาทำการให้สามารถดำเนินการได้เ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


พนักงานขับรถ (ด่วน)

พนักงานขับรถ (ด่วน)

ขับรถให้กับผู้บริหาร และพนักงานของโรงพยาบาล ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ผู้ช่วยพยาบาล (PN)

ดูแลผู้ป่วย / สนับการทำงานของทีมแพทย์และพยาบาล..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


พยาบาลวิชาชีพ (ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

พยาบาลวิชาชีพ (ICU , CCU , ER , OR , LR , ICN , CATH LAB , วิสัญญี)

- ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

ปฏิบัติงานในห้อง Cath Lab ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


นักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

ให้บริการทางรังสีและได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดูแลการเตรียมความพร้อมและวาง..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

- ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA/PA) หลายอัตรา

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA/PA) หลายอัตรา

1.ดูแลให้การต้อนรับผู้ป่วย 2.ดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยในการ ยืน เดิน นั่ง หรือพลิกตัว ในราย..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


IT Manager

IT Manager

รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาบริหารงานในบริษัท วางแผนและพัฒนาร..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เลขานุการฝ่ายแพทย์และองค์กรแพทย์

เลขานุการฝ่ายแพทย์และองค์กรแพทย์

ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านรับ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่การตลาด ( Motion Graphic Media โมชั่นกราฟิกมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์) ด่วน!!

เจ้าหน้าที่การตลาด ( Motion Graphic Media โมชั่นกราฟิกมีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์) ด่วน!!

รับผิดชอบ ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทผลิตโฆษณาและการติดต่อสื่อ เพื่อทำการโฆษณาประชาสัมพั..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่ธุรการ(จัดทำผลตรวจสุขภาพ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ(จัดทำผลตรวจสุขภาพ)

รับผิดชอบ จัดพิมพ์รายงานผลตรวจสุขภาพ(กลุ่ม) และรายบุคคล และงานธุรการประสานงานต่างๆ ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่การตลาด

เจ้าหน้าที่การตลาด

รับผิดชอบในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ ดูแลติดตามกลุ่มลูกค้าเก่า สำรวจตลาดเพื่อหาแนวคิดใหม่ๆ การอ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

ให้การต้อนรับผู้รับบริการ พร้อมให้ข้อมูลต่างๆของโรงพยาบาล เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพและจำหน..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์

พนักงานผู้ช่วยทันตแพทย์

เป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน

ตรวจสอบและดูแลงานด้านต้นทุน พร้อมทั้งจัดทำรายงานโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านบัญชี การ..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


เจ้าหน้าที่บัญชี (Checker)

เจ้าหน้าที่บัญชี (Checker)

ตรวจสอบค่าแพทย์และค่าหัตถการต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน สรุปรายได้ค่ารักษายาบาล กระทบยอดเงินสด..

กรุงเทพมหานคร (บางกอกน้อย, บางพลัด)


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.