เข้าระบบผู้สมัครงาน
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เป็นผู้นำธุรกิจบันเทิงทางด้านโรงภาพยนตร์ และโบว์ลิ่ง โดยเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เอ็กซ์ ซีเนม่า, โรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิล์ด ซีเนม่า และ เอส เอฟ สไตรค์โบว์

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอาวุโส ***ประจำสำนักงานใหญ่***

• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
• วางแผนการพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงานและอนุมัติการฝึกอบรมร่วมกับต้นสังกัด
• กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผลการอบรม
• บริหารผลตอบแทนทั้งค่าจ้าง สวัสดิการและเงินจูงใจประเภทต่าง ๆ
• ให้คำแนะนำฝ่ายต่าง ๆ ในการกำหนดเงินเดือนและผลตอบแทนพนักงานใหม่
• กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์และจูงใจต่าง ๆ
• ปรับปรุงและพัฒนางานของฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
• ดำเนินการสัมภาษณ์พนักงานที่แจ้งลาออกจากบริษัท(Exit Interview) เพื่อรับทราบข้อมูลทั่วไปและปัญหา (หากมี) เพื่อหาทางป้องกันแก้ไข
• ดูแลเรื่องสวัสดิการของพนักงานและนำเสนอการปรับเปลี่ยนสวัสดิการพนักงานตามกฎหมายและความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ
• วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาแก้ไขและปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
• เป็นตัวกลางและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการประเมินผลการทำงานประจำปีของพนักงาน และประสานงานกับผู้บริหารและฝ่ายต่าง ๆ ในการพิจารณาปรับเงินเดือน หรือเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
• อนุมัติการสั่งซื้อเครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน
• ลงนามในประกาศทั่วไปและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
• วางกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำงานและบริหาร กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตาม
• บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนก

อัตรา : 1

เงินเดือน : -

สวัสดิการ :
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- ประกันอุบัติเหตุ(กลุ่ม)
- ประกันสุขภาพ
- งานสังสรรค์ประจำปี
- โบนัส (ตามผลประกอบการ)

คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • 1. เพศ ชาย-หญิง อายุ 28 ขึ้นไป
  • 2. วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • 3. มีประสบการณ์ในระดับผู้จัดการหรือหัวหน้างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • 4. มีความรู้ในหลักการและวิธีการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ทั้งด้านงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน การฝึกอบรม การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ การบริหารแรงงานสัมพันธ์และงานบริหารงานทั่วไป
  • 5. มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน กองทุนประกันสังคม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
  • 6. สามารถกำหนดทิศทางในการทำงานตามนโยบายของผู้บริหาร
  • 7. มีทักษะในการอธิบาย โน้มน้าวและเจรจาต่อรอง

สถานที่ปฏิบัติงาน :
สำนักงานใหญ่ อาคารมาบุญครอง ชั้น 10

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัครงาน :
Email Recruitment@sfcinemacity.com
โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-0487111 ต่อ 222
หรือ 097-1051716

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10-12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ : โทร 02-048-7111 ต่อ 222, 223, 236 มือถือ 086-322-3430, 081-666-7999, 085-918-9902, 097-281-8656
แฟกซ์ : 02-0487169
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/Recruitment-SF-Corporation-1392834274261801/
ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 23 มกราคม 2563


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562