พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

จังหวัด กรุงเทพมหานคร (คลองเตย , วัฒนา)

เงินเดือน 10,000

อัตรา 1

รายละเอียดงาน
ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้นฐาน ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เพศหญิง อายุ 18-35 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ม.3-ม.6 หรือเทียบเท่า และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
  3. สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ (เช้า-บ่าย-ดึก)
  4. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ
สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ถ.พระราม4

วิธีการรับสมัครงาน
1. ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 15 อาคาร 2 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #4513 คุณกฤตพจน์

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบขับขี่
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง


โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ติดต่อ กฤตพจน์
โทรศัพท์ : 02-348-7000 ต่อ 4513
แฟกซ์ : 0-22498774
เว็บไซต์ : http://www.theptarin.com

รายละเอียดบริษัท
โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ

ที่มาจาก JobTH.com  วันที่ : 07 กันยายน 2564


โรงพยาบาลเทพธารินทร์

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor) **งด Walk in**

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ (Physician&39;s Doctor) **งด Walk in**

- ให้การบริการต้อนรับผู้ป่วยที่..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่ต้อนรับศูนย์ทันตกรรม**งด Walk in**

เจ้าหน้าที่ต้อนรับศูนย์ทันตกรรม**งด Walk in**

ทำประวัติคนไข้, ส่งผู้ป่วยพบแพท..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

พยาบาลแผนกผู้ป่วยนอก(OPD) งด**Walk in**

1.ให้การพยาบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เภสัชกร **งด Walk in**

เภสัชกร **งด Walk in**

1.ทบทวนการใช้ยา และเปรียบเทียบปร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) **งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพแผนกผู้ป่วยวิกฤต (ICU) **งด Walk in**

- ประเมินผู้ป่วยจากประวัติ การตร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

นักเทคนิคการแพทย์ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale and Marketing )

เจ้าหน้าที่การตลาด (Sale and Marketing )

- ปฏิบัติงานด้านการตลาดและประชา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) งด**Walk in**

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (IT) งด**Walk in**

ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


Nurse Educator งด**Walk in**

Nurse Educator งด**Walk in**

- ทำหน้าที่สอนให้ความรู้ในเรื่อ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ช่วยพยาบาล(PN) IPD

ผู้ช่วยพยาบาล(PN) IPD

ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้น..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

พนักงานผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย (NA) งด**Walk in**

ให้บริการด้านการพยาบาลขั้นพื้น..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

หัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ช่วยดูแลการบริหารงานด้านต่างๆ ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล) **งด Walk in**

พนักงานบริการสัมพันธ์ (เวรเปล) **งด Walk in**

ให้บริการแก่ผู้รับบริการด้านกา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


นักส่งเสริมสุขภาพเท้า(กายภาพบำบัด) งด Walk in

นักส่งเสริมสุขภาพเท้า(กายภาพบำบัด) งด Walk in

- ให้บริการและคำแนะนำแก่ผู้ป่วย..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


หัวหน้าศูนย์เบาหวานและไทรอยด์(OPD) งด**Walk in**

หัวหน้าศูนย์เบาหวานและไทรอยด์(OPD) งด**Walk in**

รับผิดชอบบริหารระบบงานการบริกา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน(IPD)**งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยใน(IPD)**งด Walk in**

ให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยตามมาตร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in** รับด่วน!!

พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(ICN) งด**Walk in** รับด่วน!!

วางแผนการป้องกันการติดเชื้อในโ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

พนักงานแม่บ้าน งด**Walk in**

ตรวจติดตามงานแม่บ้านของบริษัทร..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


ผู้ตรวจการพยาบาล

ผู้ตรวจการพยาบาล

ร่วมกำหนดเป้าหมาย วางแผนระบบงา..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเปอร์แบริก) **งด Walk in**

พยาบาลวิชาชีพ (ไฮเปอร์แบริก) **งด Walk in**

-ให้การพยาบาลผู้ที่รักษาด้วย hyperba..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

พนักงานผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ (บ.แลปพลัสวัน ในเครือ รพ.เทพธารินทร์)

ปฏิบัติงานภายในห้อง Lap บริษัท Lap Plus ..

กรุงเทพมหานคร (คลองเตย, วัฒนา)


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.